Cerere quest drop cufere

Totalitatea subiectelor care nu respectă regulamentul vor fi stocate aici.
Deconectat
Avatar utilizator
klynaTz
Nivel 2
Nivel 2
Mesaje: 192
Membru din: 25 Ian 2014
Status: Sunt bine mersi ^.^
Server Metin2: OldStyle
Regat: Jinno
Mulțumiri acordate: 2
Mulțumiri primite: 0

Cerere quest drop cufere

Mesajde klynaTz » 12 Mar 2015, 16:47

Salut , caut un quest in care sa setez dropul unui cufar ..De ex: cand deschid un anumit cufar sa pice carti , licori .Cand modific din special item groups imi da eroare in putty .

Deconectat
Avatar utilizator
DemOnJR
Nivel 2
Nivel 2
Mesaje: 291
Membru din: 02 Noi 2013
Localitate: Italy
Regat: Jinno
Mulțumiri acordate: 2
Mulțumiri primite: 1
Contact:

Re: Cerere quest drop cufere

Mesajde DemOnJR » 13 Mar 2015, 17:07

up

Deconectat
Avatar utilizator
Helios
Membru Club
Membru Club
Mesaje: 1965
Membru din: 09 Apr 2014
Localitate: Alba-Iulia
Mulțumiri acordate: 2
Mulțumiri primite: 13
Contact:

Re: Cerere quest drop cufere

Mesajde Helios » 13 Mar 2015, 17:09

Iți dă eroare că nu le-ai aranjat bine sau itemele care vre să pice din el nu există.

Deconectat
Avatar utilizator
iredbull
Nivel 1
Nivel 1
Mesaje: 60
Membru din: 17 Ian 2015
Status: Sunt bine mersi ^.^
Mulțumiri acordate: 0
Mulțumiri primite: 0

Re: Cerere quest drop cufere

Mesajde iredbull » 13 Mar 2015, 20:51

lasami special_item_gropu si dropul ca il fac eu ...
Imagine

Deconectat
Avatar utilizator
klynaTz
Nivel 2
Nivel 2
Mesaje: 192
Membru din: 25 Ian 2014
Status: Sunt bine mersi ^.^
Server Metin2: OldStyle
Regat: Jinno
Mulțumiri acordate: 2
Mulțumiri primite: 0

Re: Cerere quest drop cufere

Mesajde klynaTz » 14 Mar 2015, 22:28

La Cutie smaralad misterios ( 50127 ) sa pice cate 1 din astea :
50813 Apã Sim
50814 Apã Dok
50815 Apã Bo
50816 Apã Young
50817 Apã Zin
50818 Apã SamBo
50819 Apã Mong
50820 Apã Hwal

special_item_group
Group ±ÝÀ庸¹°»óÀÚ
{
Vnum 50006
1 "±â¼ú ¼ö·Ã¼­" 1 100
2 "±Ý µ¢¾î¸®" 1 10
3 ±Ý¹ÝÁö 1 10
4 ¿©½ÅÀÇ´«¹° 1 10
5 ¹é±â 1 10
6 "¿ë±âÀÇ ¸ÁÅä" 1 10
7 "ÀºµÐÀÚÀÇ ¸ÁÅä" 1 10
8 "Çà¿îÀÇ ¹ÝÁö" 1 10
9 "¼±¿ÕÀÇ ÁõÇ¥" 1 10
10 "¼±¿ÕÀÇ Àå°©" 1 10
11 °æÇèÄ¡ 10000 30
12 °æÇèÄ¡ 20000 30
13 °æÇèÄ¡ 30000 30
14 °æÇèÄ¡ 40000 30
15 °æÇèÄ¡ 50000 30
16 µ·²Ù·¯¹Ì 60000 15
17 µ·²Ù·¯¹Ì 70000 15
18 µ·²Ù·¯¹Ì 80000 15
19 µ·²Ù·¯¹Ì 90000 15
20 µ·²Ù·¯¹Ì 100000 15
21 "ÃູÀÇ ¼­" 1 30
22 ºñ¼±°Ë+1 1 8 40
23 ºñ¼±°Ë+2 1 5 40
24 ¹«±Ø°Ë+1 1 8 40
25 ¹«±Ø°Ë+2 1 5 40
26 Á¦¼¼°Ë+1 1 8 40
27 Á¦¼¼°Ë+2 1 5 40
28 õ¸¶±Ã+1 1 8 40
29 õ¸¶±Ã+2 1 5 40
30 ±Ý»ç·É+1 1 8 40
31 ±Ý»ç·É+2 1 5 40
32 ¼ö¹Ì¼±+1 1 8 40
33 ¼ö¹Ì¼±+2 1 5 40
34 ¹éÈ£°¡Á× 1 10
35 "Àü°¥ÀÇ µ¶Ä§" 1 10
36 È£¶ûÀÌ°¡Á× 1 10
37 "¾Ë ¼ö ¾ø´Â ºÎÀû" 1 10
38 ½ÇŸ·¡ 1 10
39 ´Á´ëÅÐ+ 1 10
40 ºñ³à 1 10
41 "±úÁø »ç±â±×¸©" 1 10
42 "Àü°¥ÀÇ Áý°Ô¹ß" 1 10
43 °õ¹ß¹Ù´Ú 1 10
44 "¿õ±ÍÀÇ ºÎÀû" 1 10
45 ³ë¸®°³ 1 10
46 ´Á´ë¹ßÅé 1 10
47 "ÀúÁÖÀÇ ¼­" 1 10
48 ±ê¹ß 1 10
49 ´Á´ëÅÐ 1 10
50 µÅÁöÄÚ 1 10
51 "Àü°¥ÀÇ ²¿¸®+" 1 10
52 "¹ìÀÇ ²¿¸®" 1 10
53 "°õÀÇ ¾µ°³" 1 10
54 "°Å¹ÌÀÇ µ¶ÁÖ¸Ó´Ï" 1 10
55 "¸äµÅÁöÀÇ ¾î±Ý´Ï" 1 10
56 ¾óÀ½±¸½½ 1 10
57 ǥâ+ 1 40
}

Group ÀºÀ庸¹°»óÀÚ
{
Vnum 50007
1 »¡°£¹°¾à(¼Ò) 50 43
2 »¡°£¹°¾à(Áß) 30 43
3 »¡°£¹°¾à(´ë) 20 43
4 ÆĶõ¹°¾à(¼Ò) 50 43
5 ÆĶõ¹°¾à(Áß) 30 43
6 ÆĶõ¹°¾à(´ë) 20 43
7 º¸¶ó»ö¹°¾à(¼Ò) 10 43
8 °æÇèÄ¡ 5000 75
9 °æÇèÄ¡ 10000 75
10 °æÇèÄ¡ 15000 75
11 °æÇèÄ¡ 20000 75
12 µ·²Ù·¯¹Ì 10000 40
13 µ·²Ù·¯¹Ì 15000 40
14 µ·²Ù·¯¹Ì 20000 40
15 µ·²Ù·¯¹Ì 25000 40
16 µ·²Ù·¯¹Ì 30000 40
17 "³ì½¼ ´Ü°ËÁ¶°¢" 1 12
18 "³°Àº Èæ»öµµº¹" 1 12
19 °Å¹Ì´Ù¸® 1 12
20 °Å¹ÌÁÙ 1 12
21 "°õÀÇ ¾µ°³+" 1 12
22 ǥâ+ 1 12
23 "¼³ÀÎÀÇ ÅÐ" 1 12
24 °³±¸¸®´Ù¸® 1 12
25 "¾Ë ¼ö ¾ø´Â ¾à+" 1 12
26 "³°Àº Èæ»öµµº¹+" 1 12
27 "°Å¹ÌÀÇ ´«" 1 12
28 "»ç±ÍÀÇ º¸¼®" 1 12
29 ¾óÀ½Á¶°¢ 1 12
30 "¾Ë ¼ö ¾ø´Â ¾à" 1 12
31 È£¶ûÀ̹ßÅé 1 12
32 Çë°ÒÁ¶°¢ 1 12
}


Group ±ÝÀ庸¹°»óÀÚ+
{
Vnum 50012
1 "°Ë°æ ¼ö·Ã¼­" 1 20
2 "°Ý»êŸ¿ì ¼ö·Ã¼­" 1 20
3 "õ±ÙÃß ¼ö·Ã¼­" 1 20
4 "¾Ï½À ¼ö·Ã¼­" 1 20
5 "±Ã½Åź¿µ ¼ö·Ã¼­" 1 20
6 "¿¬»ç ¼ö·Ã¼­" 1 20
7 "È­Á¶ÆÄ ¼ö·Ã¼­" 1 20
8 "±Í°Ë ¼ö·Ã¼­" 1 20
9 "ÁÖ¸¶°© ¼ö·Ã¼­" 1 20
10 "¸¶·É ¼ö·Ã¼­" 1 20
11 "¿ëÆÄ»ê ¼ö·Ã¼­" 1 20
12 "Æø·Ú°Ý ¼ö·Ã¼­" 1 20
13 "Á¤¾÷ÀÎ ¼ö·Ã¼­" 1 20
14 ¹Ý¿ùµµ+2 1 46 40
15 ¹Ý¿ùµµ+3 1 20 40
16 ºÀ¸¶°Ë+2 1 46 40
17 ºÀ¸¶°Ë+3 1 20 40
18 »çÀÚÀ¶+2 1 46 40
19 »çÀÚÀ¶+3 1 20 40
20 »çÀÏ´ë±Ã+2 1 46 40
21 »çÀÏ´ë±Ã+3 1 20 40
22 ö»ç·É+2 1 46 40
23 ö»ç·É+3 1 20 40
24 Èæ¿°¼±+2 1 46 40
25 Èæ¿°¼±+3 1 20 40
26 13202 1 150 40
27 13203 1 50 40
28 "ÃູÀÇ ¼­" 1 75
}
Group ÀºÀ庸¹°»óÀÚ+
{
Vnum 50013
1 ±Ý¹ÝÁö 1 200
2 ¿©½ÅÀÇ´«¹° 1 57
3 ¹é±â 1 57
4 "¿ë±âÀÇ ¸ÁÅä" 1 57
5 "ÀºµÐÀÚÀÇ ¸ÁÅä" 1 57
6 "Çà¿îÀÇ ¹ÝÁö" 1 57
7 "¼±¿ÕÀÇ ÁõÇ¥" 1 57
8 "¼±¿ÕÀÇ Àå°©" 1 57
9 13192 1 150
10 13193 1 50
11 öÆíÅõ±¸+2 1 37 40
12 öÆíÅõ±¸+3 1 38 40
13 ¿¬È¯µÎ°Ç+2 1 37 40
14 ¿¬È¯µÎ°Ç+3 1 38 40
15 ¾ÖÈñÅõ±¸+2 1 37 40
16 ¾ÖÈñÅõ±¸+3 1 38 40
17 ÅÂÀ»¸ð+2 1 37 40
18 ÅÂÀ»¸ð+3 1 38 40
19 "»ç±ÍÀÇ À¯Ç°" 1 40
20 È­ÀåÇ° 1 40
21 °Å¹Ì¾ËÁý 1 40
22 "¿õ±ÍÀÇ ¾î±Ý´Ï" 1 40
23 "¹ìÀÇ ²¿¸®+" 1 40
24 "¿õ±ÍÀÇ ºÎÀû+" 1 40
25 "ºÓÀº ´ó±â" 1 40
26 "Àü°¥ÀÇ ²¿¸®" 1 40
27 "±úÁø º¸¼®Á¶°¢" 1 40
28 "»ç±ÍÀÇ À¯Ç°+" 1 40
29 "±úÁø °©¿ÊÁ¶°¢" 1 40
30 °õ¹ß¹Ù´Ú+ 1 40
31 "ÀúÁÖÀÇ ¼­+" 1 40
32 "¿õ±ÍÀÇ ¾î±Ý´Ï+" 1 40
33 ´Á´ë¹ßÅé+ 1 40
34 ¹ì°¡Á× 1 40
35 ǥâ+ 1 40
}


Group Å©¸®½º¸¶½ºÀ̺¥Æ®(¾ç¸»)
{
Vnum 50010
1 µ·²Ù·¯¹Ì 5000 1
2 µ·²Ù·¯¹Ì 10000 1
3 µ·²Ù·¯¹Ì 15000 1
4 µ·²Ù·¯¹Ì 20000 1
5 µ·²Ù·¯¹Ì 25000 1
6 µ·²Ù·¯¹Ì 30000 1
7 µ·²Ù·¯¹Ì 35000 1
8 µ·²Ù·¯¹Ì 40000 1
9 "±â¼ú ¼ö·Ã¼­" 1 8
10 Å»»öÁ¦ 1 8
11 ¿°»ö¾à(°ËÀº»ö) 1 8
12 ¿°»ö¾à(±Ý»ö) 1 8
13 ¿°»ö¾à(Èò»ö) 1 8
14 ¿°»ö¾à(»¡°£»ö) 1 8
15 ¿°»ö¾à(°¥»ö) 1 8
16 "ÀºµÐÀÚÀÇ ¸ÁÅä" 1 8
17 "Çà¿îÀÇ ¹ÝÁö" 1 8
18 "¼±¿ÕÀÇ ÁõÇ¥" 1 8
19 "¼±¿ÕÀÇ Àå°©" 1 8
20 ¼±µÎ 1 8
21 ¾ð¾î¹ÝÁö 1 8
22 ¹é±â 1 8
23 ¿©½ÅÀÇ´«¹° 1 8
24 "¿ë±âÀÇ ¸ÁÅä" 1 8
25 ÆĶõ¹°¾à(´ë) 15 8
26 »¡°£¹°¾à(´ë) 15 8
27 ÆĶõ¹°¾à(Áß) 30 8
28 »¡°£¹°¾à(Áß) 30 8
}

Group »êŸũ·Î½º_ÆǸÅ_¾ÆÀÌÅÛ1
{
Vnum 50300
1 "±â¼ú ¼ö·Ã¼­" 1 44
2 ¼ÕÀÚº´¹ý¼­ 1 1
3 ¿ÀÀÚº´¹ý¼­ 1 1
4 À§·áÀÚ 1 1
5 ±âÈ¿½Å¼­ 1 1
6 ¿¬º´½Ç±â 1 1
7 ¹«ºñÁö 1 1
8 È¥¼® 1 1
9 "ä±¼ ¼ö·Ã¼­" 1 1
}

Group »êŸũ·Î½º_ÆǸÅ_¾ÆÀÌÅÛ2
{
Vnum 70201
1 "Àü°¥ÀÇ µ¶Ä§" 1 1
2 "¾Ë ¼ö ¾ø´Â ºÎÀû" 1 1
3 "È£¶ûÀÌ°¡Á×" 1 1
4 ´Á´ëÅÐ+ 1 1
5 ¹éÈ£°¡Á× 1 1
6 "±úÁø »ç±â±×¸©" 1 1
7 ½ÇŸ·¡ 1 1
8 ´Á´ëÅÐ 1 1
9 "¹ìÀÇ ²¿¸®+" 1 1
10 È­ÀåÇ° 1 1
11 "°õÀÇ ¾µ°³" 1 1
12 "Àü°¥ÀÇ Áý°Ô¹ß" 1 1
13 "¿õ±ÍÀÇ ¾î±Ý´Ï" 1 1
14 µÅÁöÄÚ 1 1
15 ºñ³à 1 1
16 °Å¹Ì¾ËÁý 1 1
17 "»ç±ÍÀÇ À¯Ç°+" 1 1
18 ³ë¸®°³ 1 1
19 ±ê¹ß 1 1
20 "Àü°¥ÀÇ ²¿¸®+" 1 1
21 °õ¹ß¹Ù´Ú 1 1
22 "¿õ±ÍÀÇ ºÎÀû" 1 1
23 "¸äµÅÁöÀÇ ¾î±Ý´Ï" 1 1
24 "ºÓÀº ´ó±â" 1 1
25 ´Á´ë¹ßÅé+ 1 1
26 "¿õ±ÍÀÇ ºÎÀû+" 1 1
27 "±úÁø º¸¼®Á¶°¢" 1 1
28 ´Á´ë¹ßÅé 1 1
29 "°Å¹ÌÀÇ µ¶ÁÖ¸Ó´Ï" 1 1
30 ¾óÀ½±¸½½ 1 1
31 "¹ìÀÇ ²¿¸®" 1 1
32 °õ¹ß¹Ù´Ú+ 1 1
33 "ÀúÁÖÀÇ ¼­" 1 1
34 "»ç±ÍÀÇ À¯Ç°" 1 1
35 ¹ì°¡Á× 1 1
36 "¿õ±ÍÀÇ ¾î±Ý´Ï+" 1 1
37 "Àü°¥ÀÇ ²¿¸®" 1 1
38 "±úÁø °©¿ÊÁ¶°¢" 1 1
39 °Å¹Ì´Ù¸® 1 1
40 "°õÀÇ ¾µ°³+" 1 1
41 "»ç±ÍÀÇ º¸¼®" 1 1
42 ǥâ+ 1 1
43 "ÀúÁÖÀÇ ¼­+" 1 1
44 ǥâ 1 1
}

Group MoonlightBox
{
Vnum 50011
1 »¡°£¹°¾à(¼Ò) 100 48
2 »¡°£¹°¾à(Áß) 100 28
3 »¡°£¹°¾à(´ë) 100 16
4 ÆĶõ¹°¾à(¼Ò) 100 48
5 ÆĶõ¹°¾à(Áß) 100 28
6 ÆĶõ¹°¾à(´ë) 100 16
7 º¸¶ó»ö¹°¾à(Áß) 10 15
8 ³ì»ö¹°¾à(Áß) 5 15
9 µ·²Ù·¯¹Ì 2500 70
10 µ·²Ù·¯¹Ì 5000 50
11 µ·²Ù·¯¹Ì 10000 40
12 µ·²Ù·¯¹Ì 25000 30
13 µ·²Ù·¯¹Ì 50000 20
14 "½Å¼ö ¾î¹ý" 1 50
15 "õÁ¶ ¾î¹ý" 1 50
16 "Áø³ë ¾î¹ý" 1 50
17 "ÀºµÐÀÚÀÇ ¸ÁÅä" 1 20
18 ¼±µÎ 1 20
19 "¼±¿ÕÀÇ Àå°©" 1 20
20 "Çà¿îÀÇ ¹ÝÁö" 1 20
21 ¾ð¾î¹ÝÁö 1 50
22 "ÃູÀÇ ¼­" 1 10
23 ¿°»ö¾à(Èò»ö) 1 25
24 ¿°»ö¾à(±Ý»ö) 1 25
25 ¿°»ö¾à(»¡°£»ö) 1 25
26 ¿°»ö¾à(°¥»ö) 1 25
27 Å»»öÁ¦ 1 30
28 group 426 40
29 71004 1 6
30 70024 1 4
31 group 621 5
32 group 1024 5
33 group 2210 5
34 71084 1 4
35 71085 1 4
}

Group È£¹Ú
{
Vnum 50095
1 "»¡°£¹°¾à(¼Ò)" 100 70
2 "»¡°£¹°¾à(Áß)" 50 50
3 "»¡°£¹°¾à(´ë)" 10 30
4 "ÆĶõ¹°¾à(¼Ò)" 100 70
5 "ÆĶõ¹°¾à(Áß)" 50 50
6 "ÆĶõ¹°¾à(´ë)" 10 30
7 "º¸¶ó»ö¹°¾à(Áß)" 10 15
8 "³ì»ö¹°¾à(Áß)" 5 15
9 "µ·²Ù·¯¹Ì" 500 70
10 "µ·²Ù·¯¹Ì" 1000 50
11 "µ·²Ù·¯¹Ì" 2000 40
12 "µ·²Ù·¯¹Ì" 5000 30
13 "µ·²Ù·¯¹Ì" 10000 20
14 "ÀºµÐÀÚÀÇ ¸ÁÅä" 1 20
15 "¼±µÎ" 1 20
16 "¼±¿ÕÀÇ Àå°©" 1 20
17 "Çà¿îÀÇ ¹ÝÁö" 1 20
18 "¾ð¾î¹ÝÁö" 1 50
19 "ÃູÀÇ ¼­" 1 10
20 "¿°»ö¾à(Èò»ö)" 1 25
21 "¿°»ö¾à(±Ý»ö)" 1 25
22 "¿°»ö¾à(»¡°£»ö)" 1 25
23 "¿°»ö¾à(°¥»ö)" 1 25
24 "Å»»öÁ¦" 1 30
25 group 426 40
}
Group ¼¼¹îµ·ÁÖ¸Ó´Ï
{
Vnum 50023
1 50513 1 1
2 70024 1 1
3 25040 1 1
4 70035 1 1
5 70027 1 1
6 71084 1 1
7 71085 1 1
8 70102 1 1
}
Group ValentinesRose
{
Vnum 50025
1 71069 1 2
2 71070 1 2
3 71071 1 2
4 71072 1 2
5 71073 1 2
6 71074 1 2
7 71094 1 5
8 71110 1 5
9 71107 1 5
10 71124 1 1
11 72723 1 10
12 72727 1 10
13 74002 1 1
14 74003 1 1
15 74005 1 1
16 74009 1 1
17 74253 1 1
18 74258 1 1
19 74255 1 1
20 74262 1 1
21 74501 1 1
22 74505 1 1
23 74511 1 1
24 74506 1 1
25 74752 1 1
26 74756 1 1
27 74761 1 1
28 74758 1 1
29 50123 1 5
30 50496 1 1
31 group 6006 1
32 50404 1 1
33 50419 1 1
34 50431 1 1
35 50450 1 1
36 50463 1 1
37 50479 1 1
38 50509 1 1

}

Group ValentinesChocolate
{
Vnum 50024
1 71069 1 2
2 71070 1 2
3 71071 1 2
4 71072 1 2
5 71073 1 2
6 71074 1 2
7 71094 1 5
8 71110 1 5
9 71107 1 5
10 71124 1 1
11 72723 1 10
12 72727 1 10
13 74002 1 1
14 74003 1 1
15 74005 1 1
16 74009 1 1
17 74253 1 1
18 74258 1 1
19 74255 1 1
20 74262 1 1
21 74501 1 1
22 74505 1 1
23 74511 1 1
24 74506 1 1
25 74752 1 1
26 74756 1 1
27 74761 1 1
28 74758 1 1
29 50123 1 5
30 50496 1 1
31 group 6006 1
32 50404 1 1
33 50419 1 1
34 50431 1 1
35 50450 1 1
36 50463 1 1
37 50479 1 1
38 50509 1 1
}

Group »çÅÁ
{
Vnum 50032
1 "±â¼ú ¼ö·Ã¼­" 1 1
2 ¼±µÎ 1 1
3 "ÃູÀÇ ¼­" 1 3
4 "Àº±« (5¸¸³É)" 1 5
5 »¡°£¹°¾à(´ë) 5 10
6 ÆĶõ¹°¾à(´ë) 5 15
7 »¡°£¹°¾à(Áß) 5 25
8 ÆĶõ¹°¾à(Áß) 5 40
}

Group Àå¹Ì
{
Vnum 50031
1 "±â¼ú ¼ö·Ã¼­" 1 1
2 ¼±µÎ 1 1
3 "ÃູÀÇ ¼­" 1 3
4 "Àº±« (5¸¸³É)" 1 5
5 »¡°£¹°¾à(´ë) 5 10
6 ÆĶõ¹°¾à(´ë) 5 15
7 »¡°£¹°¾à(Áß) 5 25
8 ÆĶõ¹°¾à(Áß) 5 40
}

Group ¿õ±ÍÁ·ÀåÀÇ»óÀÚ
{
Vnum 50070
1 ±ÝÀüÀÚÆÄ+0 1 30 30
2 ±ÝÀüÀÚÆÄ+1 1 16 30
3 ³úÁ¤µµ+0 1 30 30
4 ³úÁ¤µµ+1 1 16 30
5 ¸ÅÈ­½Å±Ã+0 1 30 30
6 ¸ÅÈ­½Å±Ã+1 1 16 30
7 Á¦¸¶¼±+0 1 30 30
8 Á¦¸¶¼±+1 1 16 30
9 Áøõ·É+0 1 30 30
10 Áøõ·É+1 1 16 30
11 õ³à°Ë+0 1 30 30
12 õ³à°Ë+1 1 16 30
13 Å𸶵µ+0 1 30 30
14 Å𸶵µ+1 1 16 30
15 ±Í¸é°©+1 1 30 30
16 ±Í¸é°©+2 1 5 30
17 ±Ý¸°°©+1 1 30 30
18 ±Ý¸°°©+2 1 5 30
19 ȓdz+1 1 30 30
20 ȓdz+2 1 5 30
21 ¾Æ¹¦ÀÇ+1 1 30 30
22 ¾Æ¹¦ÀÇ+2 1 5 30
23 ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+1 1 30 30
24 ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+2 1 16 30
25 ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+3 1 7 30
26 ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+1 1 30 30
27 ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+2 1 16 30
28 ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+3 1 7 30
29 ¼öÁ¤ÆÈÂî+1 1 30 30
30 ¼öÁ¤ÆÈÂî+2 1 16 30
31 ¼öÁ¤ÆÈÂî+3 1 7 30
32 ¿©½ÅÀÇ´«¹° 1 25
33 "¿ë±âÀÇ ¸ÁÅä" 1 25
34 "ÃູÀÇ ¼­" 1 30
35 "ÀºµÐÀÚÀÇ ¸ÁÅä" 1 25
36 "¸Á°¢ÀÇ ¼­" 1 30
37 "ÇÇÀÇ ´Ü¾à" 1 30
38 "µµµÏÀÇ Àå°©" 1 25
39 ¾ð¾î¹ÝÁö 1 25
40 µ·²Ù·¯¹Ì 50000 20
41 µ·²Ù·¯¹Ì 100000 70
42 µ·²Ù·¯¹Ì 200000 9
43 27112 10 30
44 °æÇèÄ¡ 100000 10
45 71151 1 30
46 71152 1 30
}

Group ¹Ð±³±³ÁÖÀÇ»óÀÚ
{
Vnum 50072
1 ±ÝÀüÀÚÆÄ+1 1 33 30
2 ±ÝÀüÀÚÆÄ+2 1 15 30
3 ³úÁ¤µµ+1 1 33 30
4 ³úÁ¤µµ+2 1 15 30
5 ¸ÅÈ­½Å±Ã+1 1 33 30
6 ¸ÅÈ­½Å±Ã+2 1 15 30
7 Á¦¸¶¼±+1 1 33 30
8 Á¦¸¶¼±+2 1 15 30
9 Áøõ·É+1 1 33 30
10 Áøõ·É+2 1 15 30
11 õ³à°Ë+1 1 33 30
12 õ³à°Ë+2 1 15 30
13 Å𸶵µ+1 1 33 30
14 Å𸶵µ+2 1 15 30
15 ±Í¸é°©+2 1 27 30
16 ±Í¸é°©+3 1 14 30
17 ±Í¸é°©+4 1 5 30
18 ±Ý¸°°©+2 1 27 30
19 ±Ý¸°°©+3 1 14 30
20 ±Ý¸°°©+4 1 5 30
21 ȓdz+2 1 27 30
22 ȓdz+3 1 14 30
23 ȓdz+4 1 5 30
24 ¾Æ¹¦ÀÇ+2 1 27 30
25 ¾Æ¹¦ÀÇ+3 1 14 30
26 ¾Æ¹¦ÀÇ+4 1 5 30
27 ÀÚ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+1 1 30 30
28 ÀÚ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+2 1 20 30
29 ÀÚ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+3 1 5 30
30 ÀÚ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+1 1 30 30
31 ÀÚ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+2 1 20 30
32 ÀÚ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+3 1 5 30
33 ÀÚ¼öÁ¤ÆÈÂî+1 1 30 30
34 ÀÚ¼öÁ¤ÆÈÂî+2 1 20 30
35 ÀÚ¼öÁ¤ÆÈÂî+3 1 5 30
36 ¿©½ÅÀÇ´«¹° 1 25
37 "¿ë±âÀÇ ¸ÁÅä" 1 25
38 "ÃູÀÇ ¼­" 1 30
39 "ÀºµÐÀÚÀÇ ¸ÁÅä" 1 25
40 "¸Á°¢ÀÇ ¼­" 1 30
41 "ÇÇÀÇ ´Ü¾à" 1 30
42 "µµµÏÀÇ Àå°©" 1 25
43 µ·²Ù·¯¹Ì 100000 30
44 µ·²Ù·¯¹Ì 200000 10
45 µ·²Ù·¯¹Ì 500000 20
46 °æÇèÄ¡ 150000 7
47 °æÇèÄ¡ 200000 8
48 27112 15 25 30
49 71004 1 10 30
50 72703 1 10 30
51 72704 1 10 30
52 71151 1 25 30
53 71152 1 25 30
}

Group ¿©¿Õ°Å¹ÌÀÇ»óÀÚ
{
Vnum 50073
1 ±ÝÀüÀÚÆÄ+2 1 30 30
2 ±ÝÀüÀÚÆÄ+3 1 16 30
3 ³úÁ¤µµ+2 1 30 30
4 ³úÁ¤µµ+3 1 16 30
5 ¸ÅÈ­½Å±Ã+2 1 30 30
6 ¸ÅÈ­½Å±Ã+3 1 16 30
7 Á¦¸¶¼±+2 1 30 30
8 Á¦¸¶¼±+3 1 16 30
9 Áøõ·É+2 1 30 30
10 Áøõ·É+3 1 16 30
11 õ³à°Ë+2 1 30 30
12 õ³à°Ë+3 1 16 30
13 Å𸶵µ+2 1 30 30
14 Å𸶵µ+3 1 16 30
15 ¸¶·É°©+0 1 30 30
16 ¸¶·É°©+1 1 6 30
17 ºÀ½ÅÀÇ+0 1 30 30
18 ºÀ½ÅÀÇ+1 1 6 30
19 ºñÇö+0 1 30 30
20 ºñÇö+1 1 6 30
21 ¿ë½Å°©+0 1 30 30
22 ¿ë½Å°©+1 1 6 30
23 õ·ç¸ñ°ÉÀÌ+1 1 30 30
24 õ·ç¸ñ°ÉÀÌ+2 1 16 30
25 õ·ç¸ñ°ÉÀÌ+3 1 7 30
26 õ·ç±Í°ÉÀÌ+1 1 30 30
27 õ·ç±Í°ÉÀÌ+2 1 16 30
28 õ·ç±Í°ÉÀÌ+3 1 7 30
29 õ·çÆÈÂî+1 1 30 30
30 õ·çÆÈÂî+2 1 16 30
31 õ·çÆÈÂî+3 1 7 30
32 ¿©½ÅÀÇ´«¹° 1 25
33 "¿ë±âÀÇ ¸ÁÅä" 1 25
34 "ÃູÀÇ ¼­" 1 30
35 "ÀºµÐÀÚÀÇ ¸ÁÅä" 1 25
36 "¸Á°¢ÀÇ ¼­" 1 30
37 "ÇÇÀÇ ´Ü¾à" 1 30
38 "µµµÏÀÇ Àå°©" 1 25
39 µ·²Ù·¯¹Ì 50000 10
40 µ·²Ù·¯¹Ì 100000 30
41 µ·²Ù·¯¹Ì 150000 40
42 µ·²Ù·¯¹Ì 200000 30
43 °æÇèÄ¡ 150000 10
44 °æÇèÄ¡ 200000 20
45 27112 15 20 30
46 71004 1 30 30
47 72703 1 5 30
48 72704 1 5 30
49 70030 1 5 30
50 71151 1 20 30
51 71152 1 20 30
}


Group ´ë¿Õ°Å¹ÌÀÇ»óÀÚ
{
Vnum 50074
1 ±Í¾Æ°Ë+0 1 25 30
2 ±Í¾Æ°Ë+1 1 13 30
3 ³úÁ¶·É+0 1 25 30
4 ³úÁ¶·É+1 1 13 30
5 ¹«½Ö°Ë+0 1 25 30
6 ¹«½Ö°Ë+1 1 13 30
7 ¹æõȭ±Ø+0 1 25 30
8 ¹æõȭ±Ø+1 1 13 30
9 ¿ë¸¶µµ+0 1 25 30
10 ¿ë¸¶µµ+1 1 13 30
11 õÁ¶¼±+0 1 25 30
12 õÁ¶¼±+1 1 13 30
13 Ȳ·æ´ë±Ã+0 1 25 30
14 Ȳ·æ´ë±Ã+1 1 13 30
15 ¸¶·É°©+1 1 17 30
16 ¸¶·É°©+2 1 27 30
17 ¸¶·É°©+3 1 11 30
18 ºÀ½ÅÀÇ+1 1 17 30
19 ºÀ½ÅÀÇ+2 1 27 30
20 ºÀ½ÅÀÇ+3 1 11 30
21 ºñÇö+1 1 17 30
22 ºñÇö+2 1 27 30
23 ºñÇö+3 1 11 30
24 ¿ë½Å°©+1 1 17 30
25 ¿ë½Å°©+2 1 27 30
26 ¿ë½Å°©+3 1 11 30
27 ¼öÁ¤ÆÈÂî+3 1 23 30
28 ¼öÁ¤ÆÈÂî+4 1 10 30
29 ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+3 1 23 30
30 ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+4 1 10 30
31 ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+3 1 23 30
32 ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+4 1 10 30
33 ¿©½ÅÀÇ´«¹° 1 25
34 "¿ë±âÀÇ ¸ÁÅä" 1 25
35 "ÃູÀÇ ¼­" 1 30
36 "ÀºµÐÀÚÀÇ ¸ÁÅä" 1 25
37 "¸Á°¢ÀÇ ¼­" 1 30
38 "ÇÇÀÇ ´Ü¾à" 1 30
39 "µµµÏÀÇ Àå°©" 1 25
40 µ·²Ù·¯¹Ì 100000 20
41 µ·²Ù·¯¹Ì 150000 30
42 µ·²Ù·¯¹Ì 200000 30
43 µ·²Ù·¯¹Ì 250000 20
44 27112 20 20
45 °æÇèÄ¡ 200000 30
46 °æÇèÄ¡ 400000 30
47 °æÇèÄ¡ 600000 20
48 71004 1 20 30
49 72703 1 5 30
50 72704 1 5 30
51 70030 1 5 30
}

Group °Å´ë»ç¸·°ÅºÏÀÇ»óÀÚ
{
Vnum 50076
1 ±ÝÀüÀÚÆÄ+2 1 24 30
2 ±ÝÀüÀÚÆÄ+3 1 16 30
3 ³úÁ¤µµ+2 1 24 30
4 ³úÁ¤µµ+3 1 16 30
5 ¸ÅÈ­½Å±Ã+2 1 24 30
6 ¸ÅÈ­½Å±Ã+3 1 16 30
7 Á¦¸¶¼±+2 1 24 30
8 Á¦¸¶¼±+3 1 16 30
9 Áøõ·É+2 1 24 30
10 Áøõ·É+3 1 16 30
11 õ³à°Ë+2 1 24 30
12 õ³à°Ë+3 1 16 30
13 Å𸶵µ+2 1 24 30
14 Å𸶵µ+3 1 16 30
15 ¸¶·É°©+1 1 24 30
16 ¸¶·É°©+2 1 16 30
17 ºÀ½ÅÀÇ+1 1 24 30
18 ºÀ½ÅÀÇ+2 1 16 30
19 ºñÇö+1 1 24 30
20 ºñÇö+2 1 16 30
21 ¿ë½Å°©+1 1 24 30
22 ¿ë½Å°©+2 1 16 30
23 ÀÚ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+4 1 30 30
24 ÀÚ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+5 1 18 30
25 ÀÚ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+6 1 12 30
26 ÀÚ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+4 1 30 30
27 ÀÚ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+5 1 18 30
28 ÀÚ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+6 1 12 30
29 ÀÚ¼öÁ¤ÆÈÂî+4 1 30 30
30 ÀÚ¼öÁ¤ÆÈÂî+5 1 18 30
31 ÀÚ¼öÁ¤ÆÈÂî+6 1 12 30
32 ¿©½ÅÀÇ´«¹° 1 20
33 "¿ë±âÀÇ ¸ÁÅä" 1 20
34 "ÃູÀÇ ¼­" 1 30
35 "ÀºµÐÀÚÀÇ ¸ÁÅä" 1 20
36 "¸Á°¢ÀÇ ¼­" 1 30
37 "ÇÇÀÇ ´Ü¾à" 1 30
38 "µµµÏÀÇ Àå°©" 1 20
39 °æÇèÄ¡ 300000 10
40 °æÇèÄ¡ 300000 20
41 °æÇèÄ¡ 400000 25
42 °æÇèÄ¡ 500000 30
43 µ·²Ù·¯¹Ì 200000 10
44 µ·²Ù·¯¹Ì 300000 20
45 µ·²Ù·¯¹Ì 400000 25
46 µ·²Ù·¯¹Ì 500000 30
47 27112 20 20
48 71004 1 30 30
49 72703 1 15 30
50 72704 1 15 30
51 70030 1 10 30
52 71084 1 30 30
53 71085 1 30 30
}

Group ±¸¹ÌÈ£ÀÇ»óÀÚ
{
Vnum 50077
1 ±Í¾Æ°Ë+1 1 24 30
2 ±Í¾Æ°Ë+2 1 16 30
3 ³úÁ¶·É+1 1 24 30
4 ³úÁ¶·É+2 1 16 30
5 ¹«½Ö°Ë+1 1 24 30
6 ¹«½Ö°Ë+2 1 16 30
7 ¹æõȭ±Ø+1 1 24 30
8 ¹æõȭ±Ø+2 1 16 30
9 ¿ë¸¶µµ+1 1 24 30
10 ¿ë¸¶µµ+2 1 16 30
11 õÁ¶¼±+1 1 24 30
12 õÁ¶¼±+2 1 16 30
13 Ȳ·æ´ë±Ã+1 1 24 30
14 Ȳ·æ´ë±Ã+2 1 16 30
15 ¸¶·É°©+2 1 24 30
16 ¸¶·É°©+3 1 16 30
17 ºÀ½ÅÀÇ+2 1 24 30
18 ºÀ½ÅÀÇ+3 1 16 30
19 ºñÇö+2 1 24 30
20 ºñÇö+3 1 16 30
21 ¿ë½Å°©+2 1 24 30
22 ¿ë½Å°©+3 1 16 30
23 õ·ç±Í°ÉÀÌ+4 1 30 30
24 õ·ç±Í°ÉÀÌ+5 1 18 30
25 õ·ç±Í°ÉÀÌ+6 1 12 30
26 õ·ç¸ñ°ÉÀÌ+4 1 30 30
27 õ·ç¸ñ°ÉÀÌ+5 1 18 30
28 õ·ç¸ñ°ÉÀÌ+6 1 12 30
29 õ·çÆÈÂî+4 1 30 30
30 õ·çÆÈÂî+5 1 18 30
31 õ·çÆÈÂî+6 1 12 30
32 ¿©½ÅÀÇ´«¹° 1 25
33 "¿ë±âÀÇ ¸ÁÅä" 1 25
34 "ÃູÀÇ ¼­" 1 30
35 "ÀºµÐÀÚÀÇ ¸ÁÅä" 1 25
36 "¸Á°¢ÀÇ ¼­" 1 30
37 "ÇÇÀÇ ´Ü¾à" 1 30
38 "µµµÏÀÇ Àå°©" 1 25
39 °æÇèÄ¡ 150000 20
40 °æÇèÄ¡ 200000 30
41 °æÇèÄ¡ 250000 20
42 µ·²Ù·¯¹Ì 150000 20
43 µ·²Ù·¯¹Ì 200000 30
44 µ·²Ù·¯¹Ì 250000 20
45 27112 20 25 30
46 71004 1 25 25
47 70030 1 5 30
}

Group È­¿°¿ÕÀÇ»óÀÚ
{
Vnum 50079
1 ±Í¾Æ°Ë+1 1 10 30
2 ±Í¾Æ°Ë+2 1 25 30
3 ±Í¾Æ°Ë+3 1 15 30
4 ³úÁ¶·É+1 1 10 30
5 ³úÁ¶·É+2 1 25 30
6 ³úÁ¶·É+3 1 15 30
7 ¹«½Ö°Ë+1 1 10 30
8 ¹«½Ö°Ë+2 1 25 30
9 ¹«½Ö°Ë+3 1 15 30
10 ¹æõȭ±Ø+1 1 10 30
11 ¹æõȭ±Ø+2 1 25 30
12 ¹æõȭ±Ø+3 1 15 30
13 ¿ë¸¶µµ+1 1 10 30
14 ¿ë¸¶µµ+2 1 25 30
15 ¿ë¸¶µµ+3 1 15 30
16 õÁ¶¼±+1 1 10 30
17 õÁ¶¼±+2 1 25 30
18 õÁ¶¼±+3 1 15 30
19 Ȳ·æ´ë±Ã+1 1 10 30
20 Ȳ·æ´ë±Ã+2 1 25 30
21 Ȳ·æ´ë±Ã+3 1 15 30
22 ¸¶·É°©+1 1 9 30
23 ¸¶·É°©+2 1 24 30
24 ¸¶·É°©+3 1 14 30
25 ºÀ½ÅÀÇ+1 1 9 30
26 ºÀ½ÅÀÇ+2 1 24 30
27 ºÀ½ÅÀÇ+3 1 14 30
28 ºñÇö+1 1 9 30
29 ºñÇö+2 1 24 30
30 ºñÇö+3 1 14 30
31 ¿ë½Å°©+1 1 9 30
32 ¿ë½Å°©+2 1 24 30
33 ¿ë½Å°©+3 1 14 30
34 ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+4 1 9 30
35 ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+5 1 24 30
36 ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+6 1 14 30
37 ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+4 1 9 30
38 ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+5 1 24 30
39 ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+6 1 14 30
40 ¼öÁ¤ÆÈÂî+4 1 9 30
41 ¼öÁ¤ÆÈÂî+5 1 24 30
42 ¼öÁ¤ÆÈÂî+6 1 14 30
43 ¿©½ÅÀÇ´«¹° 1 15
44 "¿ë±âÀÇ ¸ÁÅä" 1 15
45 "ÃູÀÇ ¼­" 1 21
46 "ÀºµÐÀÚÀÇ ¸ÁÅä" 1 20
47 "¸Á°¢ÀÇ ¼­" 1 25
48 "ÇÇÀÇ ´Ü¾à" 1 25
49 "µµµÏÀÇ Àå°©" 1 20
50 °æÇèÄ¡ 150000 5
51 °æÇèÄ¡ 200000 10
52 °æÇèÄ¡ 250000 10
53 °æÇèÄ¡ 300000 15
54 µ·²Ù·¯¹Ì 150000 20
55 µ·²Ù·¯¹Ì 200000 25
56 µ·²Ù·¯¹Ì 250000 30
57 µ·²Ù·¯¹Ì 300000 25
58 27112 25 20 30
59 71004 25 25 30
60 70030 1 5 30
}

Group ´©··¹ü±ÍÀÇ»óÀÚ
{
Vnum 50078
1 ±Í¾Æ°Ë+2 1 22 30
2 ±Í¾Æ°Ë+3 1 16 30
3 ³úÁ¶·É+2 1 22 30
4 ³úÁ¶·É+3 1 16 30
5 ¹«½Ö°Ë+2 1 22 30
6 ¹«½Ö°Ë+3 1 16 30
7 ¹æõȭ±Ø+2 1 22 30
8 ¹æõȭ±Ø+3 1 16 30
9 ¿ë¸¶µµ+2 1 22 30
10 ¿ë¸¶µµ+3 1 16 30
11 õÁ¶¼±+2 1 22 30
12 õÁ¶¼±+3 1 16 30
13 Ȳ·æ´ë±Ã+2 1 22 30
14 Ȳ·æ´ë±Ã+3 1 16 30
15 ¸¶·É°©+2 1 19 30
16 ¸¶·É°©+3 1 28 30
17 ¸¶·É°©+4 1 10 30
18 ºÀ½ÅÀÇ+2 1 19 30
19 ºÀ½ÅÀÇ+3 1 28 30
20 ºÀ½ÅÀÇ+4 1 10 30
21 ºñÇö+2 1 19 30
22 ºñÇö+3 1 28 30
23 ºñÇö+4 1 10 30
24 ¿ë½Å°©+2 1 19 30
25 ¿ë½Å°©+3 1 28 30
26 ¿ë½Å°©+4 1 10 30
27 ÀÚ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+4 1 19 30
28 ÀÚ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+5 1 28 30
29 ÀÚ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+6 1 10 30
30 ÀÚ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+4 1 19 30
31 ÀÚ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+5 1 28 30
32 ÀÚ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+6 1 10 30
33 ÀÚ¼öÁ¤ÆÈÂî+4 1 19 30
34 ÀÚ¼öÁ¤ÆÈÂî+5 1 28 30
35 ÀÚ¼öÁ¤ÆÈÂî+6 1 10 30
36 ¿©½ÅÀÇ´«¹° 1 20
37 "¿ë±âÀÇ ¸ÁÅä" 1 20
38 "ÃູÀÇ ¼­" 1 25
39 "ÀºµÐÀÚÀÇ ¸ÁÅä" 1 20
40 "¸Á°¢ÀÇ ¼­" 1 25
41 "ÇÇÀÇ ´Ü¾à" 1 25
42 "µµµÏÀÇ Àå°©" 1 20
43 °æÇèÄ¡ 200000 20
44 °æÇèÄ¡ 250000 30
45 °æÇèÄ¡ 300000 20
46 µ·²Ù·¯¹Ì 200000 20
47 µ·²Ù·¯¹Ì 250000 30
48 µ·²Ù·¯¹Ì 300000 20
49 27112 30 20
50 70030 1 8 30
}

Group »ç±Í¿ÕÀÇ»óÀÚ
{
Vnum 50081
1 ±Í¾Æ°Ë+2 1 22 30
2 ±Í¾Æ°Ë+3 1 16 30
3 ³úÁ¶·É+2 1 22 30
4 ³úÁ¶·É+3 1 16 30
5 ¹«½Ö°Ë+2 1 22 30
6 ¹«½Ö°Ë+3 1 16 30
7 ¹æõȭ±Ø+2 1 22 30
8 ¹æõȭ±Ø+3 1 16 30
9 ¿ë¸¶µµ+2 1 22 30
10 ¿ë¸¶µµ+3 1 16 30
11 õÁ¶¼±+2 1 22 30
12 õÁ¶¼±+3 1 16 30
13 Ȳ·æ´ë±Ã+2 1 22 30
14 Ȳ·æ´ë±Ã+3 1 16 30
15 ¸¶·É°©+2 1 19 30
16 ¸¶·É°©+3 1 28 30
17 ¸¶·É°©+4 1 10 30
18 ºÀ½ÅÀÇ+2 1 19 30
19 ºÀ½ÅÀÇ+3 1 28 30
20 ºÀ½ÅÀÇ+4 1 10 30
21 ºñÇö+2 1 19 30
22 ºñÇö+3 1 28 30
23 ºñÇö+4 1 10 30
24 ¿ë½Å°©+2 1 19 30
25 ¿ë½Å°©+3 1 28 30
26 ¿ë½Å°©+4 1 10 30
27 ÀÚ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+4 1 19 30
28 ÀÚ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+5 1 28 30
29 ÀÚ¼öÁ¤±Í°ÉÀÌ+6 1 10 30
30 ÀÚ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+4 1 19 30
31 ÀÚ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+5 1 28 30
32 ÀÚ¼öÁ¤¸ñ°ÉÀÌ+6 1 10 30
33 ÀÚ¼öÁ¤ÆÈÂî+4 1 19 30
34 ÀÚ¼öÁ¤ÆÈÂî+5 1 28 30
35 ÀÚ¼öÁ¤ÆÈÂî+6 1 10 30
36 ¿©½ÅÀÇ´«¹° 1 20
37 "¿ë±âÀÇ ¸ÁÅä" 1 20
38 "ÃູÀÇ ¼­" 1 25
39 "ÀºµÐÀÚÀÇ ¸ÁÅä" 1 20
40 "¸Á°¢ÀÇ ¼­" 1 25
41 "ÇÇÀÇ ´Ü¾à" 1 25
42 "µµµÏÀÇ Àå°©" 1 20
43 °æÇèÄ¡ 200000 20
44 °æÇèÄ¡ 250000 30
45 °æÇèÄ¡ 300000 20
46 µ·²Ù·¯¹Ì 200000 20
47 µ·²Ù·¯¹Ì 250000 30
48 µ·²Ù·¯¹Ì 300000 20
49 27112 30 20
50 71004 25 25
51 70030 1 10 30
}

Group DeathReaperBox
{
Vnum 50082
1 ¼ÒÆеµ+0 1 10 30
2 »ç±Íµµ+0 1 10 30
3 ¿ÀȲ°Ë+0 1 10 30
4 û·æ´ë±Ã+0 1 10 30
5 Żȥ°Ë+0 1 10 30
6 ¹«¾Æ¼±+0 1 10 30
7 Èæ½Åö°©+1 1 10 30
8 Èæ½Åö°©+2 1 5 30
9 Èædz+1 1 10 30
10 Èædz+2 1 5 30
11 È渶°©+1 1 10 30
12 È渶°©+2 1 5 30
13 Èæ¼±ÀÇ+1 1 10 30
14 Èæ¼±ÀÇ+2 1 5 30
15 ¼­¸ð°Ë+0 1 10 30
16 »çÀÚ°Ë+0 1 10 30
17 ¸¶ÀΰË+0 1 10 30
18 öÆнűÃ+0 1 10 30
19 È¥¿ø°Ë+0 1 10 30
20 ûÁ×·É+0 1 10 30
21 72705 1 15 30
22 72706 1 15 30
23 70030 1 15 30
}

Group MisteryBox
{
Vnum 50033
1 °æÇèÄ¡ 10000 50
2 °æÇèÄ¡ 25000 40
3 °æÇèÄ¡ 50000 30
4 °æÇèÄ¡ 100000 20
5 °æÇèÄ¡ 200000 10
6 µ·²Ù·¯¹Ì 10000 50
7 µ·²Ù·¯¹Ì 20000 40
8 µ·²Ù·¯¹Ì 50000 30
9 µ·²Ù·¯¹Ì 100000 20
10 µ·²Ù·¯¹Ì 200000 10
11 "±â¼ú ¼ö·Ã¼­" 1 10
12 ¼±µÎ 1 20
13 "ÃູÀÇ ¼­" 1 1
14 group 8501 25
15 group 8502 25
16 group 8503 25
17 group 8504 25
18 group 8505 25
19 group 8506 25
20 group 8507 25
21 group 8508 25
22 group 8509 25
23 group 8510 25
24 group 8511 25
25 70008 10 5
26 71004 1 5
27 70003 1 1
28 71005 1 1
29 71018 1 2
30 71033 1 1
31 71036 1 1
32 71037 1 1
33 71038 1 1
34 71039 1 1
35 71040 1 1
36 71041 1 1
37 71042 1 1
38 71043 1 1
39 71049 1 1
40 71080 1 1
41 71081 1 1
42 71082 1 1
43 71113 1 5
44 71107 1 1
45 70005 1 1
46 70102 1 5
47 70024 1 2
48 71084 1 1
49 71085 1 1
50 71008 1 5
51 71094 1 2
52 71001 1 2
}

Group ¾î¸°À̳¯¼±¹°»óÀÚ_3
{
Vnum 50035
1 70005 1 50
2 70003 1 50
3 25040 1 50
4 50107 5 50
5 71033 1 10
6 71035 1 50
7 71080 5 50
8 71081 5 50
9 71082 5 50
10 72723 1 50
11 72727 1 50
12 11000 1 10
13 11010 1 10
14 11020 1 10
15 11030 1 10
16 71018 1 50
17 71026 1 50
18 71044 1 50
19 71055 1 50
20 71110 1 10
21 71113 1 10
22 71124 1 10
23 50057 1 10
24 50058 1 10
25 50059 1 10
26 50301 1 50
27 50100 50 50
28 50101 50 50
29 50102 50 50
30 50103 50 50
31 50104 50 50
32 50105 50 50
33 50108 10 50
}

Group ¾î¸°À̳¯¼±¹°»óÀÚ_5
{
Vnum 50036
1 27001 20 50
2 27002 20 50
3 27003 20 50
4 27004 20 50
5 27005 20 50
6 27006 20 50
7 27103 5 50
8 27104 5 50
9 27105 5 50
10 50029 1 50
11 50054 5 50
12 50055 5 50
13 50056 5 50
14 50300 5 50
15 50314 1 50
16 50315 1 50
17 50316 1 50
18 25040 1 50
19 50107 5 50
20 71033 1 50
21 50302 1 50
22 50303 1 50
23 50100 50 50
24 50101 50 50
25 50102 50 50
26 50103 50 50
27 50104 50 50
28 50105 50 50
}

Group HexagonalBox
{
Vnum 50037
1 30003 1 10
2 30004 1 10
3 30005 1 10
4 30006 1 10
5 30007 1 10
6 30008 1 10
7 30009 1 10
8 30010 1 10
9 30011 1 10
10 30014 1 10
11 30015 1 10
12 30016 1 10
13 30017 1 10
14 30019 1 10
15 30021 1 10
16 30022 1 10
17 30025 1 10
18 30027 1 10
19 30028 1 10
20 30092 1 10
21 30030 1 10
22 30031 1 10
23 30032 1 10
24 30033 1 10
25 30034 1 10
26 30035 1 10
27 30037 1 10
28 30038 1 10
29 30039 1 10
30 30040 1 10
31 30041 1 10
32 30042 1 10
33 30045 1 10
34 30046 1 10
35 30047 1 10
36 30048 1 10
37 30049 1 10
38 30050 1 10
39 30051 1 10
40 30052 1 10
41 30053 1 10
42 30055 1 10
43 30056 1 10
44 30057 1 10
45 30058 1 10
46 30059 1 10
47 30060 1 10
48 30061 1 10
49 30067 1 10
50 30069 1 10
51 30070 1 10
52 30071 1 10
53 30072 1 10
54 30073 1 10
55 30074 1 10
56 30075 1 10
57 30076 1 10
58 30077 1 10
59 30078 1 10
60 30079 1 10
61 30080 1 10
62 30081 1 10
63 30082 1 10
64 30083 1 10
65 30084 1 10
66 30085 1 10
67 30086 1 10
68 30087 1 10
69 30088 1 10
70 30089 1 10
71 30090 1 10
72 30091 1 10
73 30092 1 10
74 30194 1 1
75 30195 1 1
76 30196 1 1
77 30197 1 1
78 30198 1 1
79 30199 1 1
}

Group À°°¢º¸ÇÕ+
{
Vnum 50043
1 Çǵ¶¾× 200 8
2 È°½É¾× 200 8
3 Áø¿µº¸¾× 200 8
4 Áøº¸È¯¾× 200 8
5 ÁøÈ°½É¾× 200 8
6 ÁøÇǵ¶¾× 200 8
7 "¼±¿ÕÀÇ Àå°©" 1 3
8 "¼±¿ÕÀÇ ÁõÇ¥" 1 3
9 ¼±µÎ 1 3
10 "ÀºµÐÀÚÀÇ ¸ÁÅä" 1 3
11 Á¶°³ 1 3
12 "±úÁø »ç±â±×¸©" 1 3
13 È­ÀåÇ° 1 4
14 "°õÀÇ ¾µ°³" 1 4
15 ºñ³à 1 4
16 È£¶ûÀÌ°¡Á× 1 4
17 "¿õ±ÍÀÇ ¾î±Ý´Ï" 1 4
18 ǥâ+ 1 3
19 ¹éÈ£°¡Á× 1 4
20 ½ÇŸ·¡ 1 3
21 "¾Ë ¼ö ¾ø´Â ºÎÀû" 1 4
}


Group ûµ¿ÁõÇ¥
{
Vnum 50038
1 70003 1 20
2 25040 1 25
3 71004 10 25
4 71085 1 30
}

Group ÀºÀåÁõÇ¥
{
Vnum 50039
1 71084 1 20
2 71085 1 15
3 27992 1 15
4 71001 3 20
5 71025 1 15
6 72726 1 15
}

Group ±ÝÀåÁõÇ¥
{
Vnum 50040
1 70039 1 10
2 70028 1 15
3 70027 1 15
4 71001 5 20
5 27992 1 10
6 27993 1 10
7 27994 1 10
8 72730 1 10
}

Group ¼±¹°º¸µû¸®
{
Vnum 50041
1 72003 1 30
2 70043 1 35
3 72024 1 35
}

Group ¿µ¿õÀDZÝÀåÁõÇ¥
{
Vnum 50042
1 72703 1 25
2 72704 1 25
3 72705 1 25
4 72706 1 25
}

Group ¿õ±ÍÁ·Àå¼Òȯ¼­
{
Vnum 71036
1 mob 691 100
}

Group ¹Ð±³±³ÁÖ¼Òȯ¼­
{
Vnum 71037
1 mob 791 100
}

Group ¿©¿Õ°Å¹Ì¼Òȯ¼­
{
Vnum 71038
1 mob 2091 100
}

Group °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ¼Òȯ¼­
{
Vnum 71039
1 mob 2191 100
}

Group È­¿°¿Õ¼Òȯ¼­
{
Vnum 71040
1 mob 2206 100
}

Group ±¸¹ÌÈ£¼Òȯ¼­
{
Vnum 71041
1 mob 1901 100
}

Group »ç±Í¿Õ¼Òȯ¼­
{
Vnum 71042
1 mob 1092 100
}

Group ´©··¹ü±Í¼Òȯ¼­
{
Vnum 71043
1 mob 1304 100
}


Group È­¼®¸ñ±¤¸Æ¼Òȯ¼­
{
Vnum 71057
1 mob 20049 100
}

Group ±¸¸®±¤¸Æ¼Òȯ¼­
{
Vnum 71058
1 mob 20050 100
}

Group Àº¸Æ¼Òȯ¼­
{
Vnum 71059
1 mob 20051 100
}

Group ±Ý¸Æ¼Òȯ¼­
{
Vnum 71060
1 mob 20052 100
}

Group ¿Á¼®¸Æ¼Òȯ¼­
{
Vnum 71061
1 mob 20053 100
}

Group Èæ´Ü¼®¸Æ¼Òȯ¼­
{
Vnum 71062
1 mob 20054 100
}

Group Á¶°³¹«´õ±â¼Òȯ¼­
{
Vnum 71063
1 mob 20055 100
}

Group ¹é±Ý¸Æ¼Òȯ¼­
{
Vnum 71064
1 mob 20056 100
}

Group ¼öÁ¤¼®¸Æ¼Òȯ¼­
{
Vnum 71065
1 mob 20057 100
}

Group ÀÚ¼öÁ¤¼®¸Æ¼Òȯ¼­
{
Vnum 71066
1 mob 20058 100
}

Group õ·ç±¤¸Æ¼Òȯ¼­
{
Vnum 71067
1 mob 20059 100
}Group Ãʱ޸Þƾ¼®¼Òȯ¼­
{
Vnum 71080
1 mob 8001 10
2 mob 8002 10
3 mob 8003 10
4 mob 8004 10
5 mob 8005 10
6 mob 8006 10
}

Group Áß±Þ¸Þƾ¼®¼Òȯ¼­
{
Vnum 71081
1 mob 8007 10
2 mob 8008 10
3 mob 8009 10
4 mob 8010 10
5 mob 8011 10
6 mob 8012 10
}

Group °í±Þ¸Þƾ¼®¼Òȯ¼­
{
Vnum 71082
1 mob 8013 10
2 mob 8014 10
3 mob 8024 10
4 mob 8025 10
5 mob 8026 10
6 mob 8027 10
}Group °æÇèÀǹÝÁö
{
Vnum 10000
1 72001 1 1
2 72002 1 1
3 72003 1 1
4 71015 1 1
5 72049 1 1
6 72050 1 1
}

Group °üÅëÀÇÀå
{
Vnum 10001
1 72025 1 1
2 72026 1 1
3 72027 1 1
}

Group µµµÏÀÇÀå°©
{
Vnum 10002
1 72004 1 1
2 72005 1 1
3 70043 1 1
4 72006 1 1
5 71016 1 1
}

Group ºñ´Üº¸µû¸®
{
Vnum 10003
1 72007 1 1
2 72008 1 1
3 72009 1 1
}

Group ¿­Á¤ÀÇ°¡¸é
{
Vnum 10003
1 72028 1 1
2 72029 1 1
3 72030 1 1
4 71011 1 1
5 71033 1 1
}

Group ¿ë½ÅÀÇ°ø°Ý
{
Vnum 10004
1 72031 1 1
2 72032 1 1
3 72033 1 1
}

Group ¿ë½ÅÀǹæ¾î
{
Vnum 10005
1 72034 1 1
2 72035 1 1
3 72036 1 1
}

Group ¿ë½ÅÀÇ»ý¸í
{
Vnum 10006
1 72037 1 1
2 72038 1 1
3 72039 1 1
}

Group ¿ë½ÅÀÇÁö´É
{
Vnum 10007
1 72040 1 1
2 72041 1 1
3 72042 1 1
}

Group ¿ø¾ÓÀDZ궈
{
Vnum 10008
1 72010 1 1
2 72011 1 1
3 72012 1 1
}

Group ¿ù°£¾î½É
{
Vnum 10009
1 72013 1 1
2 72014 1 1
3 72015 1 1
}

Group À°µµ
{
Vnum 10010
1 72043 1 1
2 72044 1 1
3 72045 1 1
4 70003 1 1
5 71012 1 1
}

Group Á¦3ÀǼÕ
{
Vnum 10011
1 72016 1 1
2 72017 1 1
3 72018 1 1
}

Group â°íÈ®Àå±Ç
{
Vnum 10021
1 72019 1 1
2 72020 1 1
3 72021 1 1
}

Group Å©¸®Æ¼ÄÃÀÇÀå
{
Vnum 10023
1 72046 1 1
2 72047 1 1
3 72048 1 1
}

Group Çà¿îÀDZÝÈ­
{
Vnum 10024
1 72022 1 1
2 72023 1 1
3 72024 1 1
4 71017 1 1
}

Group ¾ð¾î¹ÝÁö
{
Vnum 10025
1 70006 1 1
2 70047 1 1
3 71005 1 1
4 71006 1 1
5 71007 1 1
}


Group ¿ë°¢ÆÈÂî
{
Vnum 10026
1 72706 1 1
2 72712 1 1
}
Group µ¿¹°_»óÀÚ_ij½Ã
{
Vnum 10030
1 71115 1 1
2 71117 1 1
3 71119 1 1
4 71121 1 1
5 71124 1 1
6 71125 1 1
7 71126 1 1
8 71127 1 1
9 71128 1 1
10 71131 1 1
11 71132 1 1
12 71133 1 1
13 71134 1 1
14 71164 1 1
}
Group ¾ÆÀÌÅÛ¸ô_º¹ÁÖ¸Ó´Ï
{
Vnum 30098
1 "ÃູÀÇ ¼­" 1 70
2 "ÃູÀÇ ±¸½½" 1 20
3 "¹«±âÀåÀÇ ¸Þ¸ð" 1 10
}

Group ¾ÆÀÌÅÛ¸ô_º¹ÁÖ¸Ó´Ï_2
{
Vnum 30097
1 72703 1 33
2 72704 1 33
3 72705 1 33
4 72706 1 33
5 "¹Ù¶÷ÀÇ ½Å¹ß" 1 33
6 ¹«½Ö°Ë+4 1 20
7 Żȥ°Ë+4 1 20
8 Á¦¸¶¼±+4 1 20
9 ¿ë¸¶µµ+4 1 20
10 Ȳ·æ´ë±Ã+4 1 20
11 Èæ½Åö°©+4 1 25
12 "¹«±âÀåÀÇ ¸Þ¸ð" 1 33
13 "»ç¶óÁüÀÇ ¼Õ°Å¿ï" 5 33
14 "ÃູÀÇ ±¸½½" 1 38
15 "ÃູÀÇ ¼­" 1 270
16 È渶°©+4 1 20
17 Èæ¼±ÀÇ+4 1 20
18 Èædz+4 1 20
}

Group »¡°£»öÈæ´Ü»óÀÚ
{
Vnum 50109
1 "±â¼ú ¼ö·Ã¼­" 1 15
2 ¼±µÎ 1 10
3 "ÃູÀÇ ¼­" 1 5
4 "Å©¸®Æ¼ÄÃÀÇ Àå" 5 35
5 "°üÅëÀÇ Àå" 5 30
6 72003 1 5
7 70043 1 5
}

Group ÁÖȲ»öÈæ´Ü»óÀÚ
{
Vnum 50110
1 "±â¼ú ¼ö·Ã¼­" 1 25
2 "ÃູÀÇ ¼­" 1 10
3 "¿ë½ÅÀÇ Ãູ¼­" 1 5
4 À°µµ 1 20
5 72003 1 20
6 70043 1 20
}

Group ³ë¶û»öÈæ´Ü»óÀÚ
{
Vnum 50111
1 ÀºµÐÀÚÀÇ ¸ÁÅä 1 5
2 Çà¿îÀÇ ¹ÝÁö 1 5
3 ¼±¿ÕÀÇ ÁõÇ¥ 1 5
4 ¼±¿ÕÀÇ Àå°© 1 5
5 ÃÊÀçºÎ 1 5
6 È¥¼® 1 10
7 "±â¼ú ¼ö·Ã¼­" 1 10
8 ¼±µÎ 1 10
9 "ÃູÀÇ ¼­" 1 5
10 "¿ë½ÅÀÇ Ãູ¼­" 1 5
11 72003 1 15
12 70043 1 15
}

Group ¿¬µÎ»öÈæ´Ü»óÀÚ
{
Vnum 50112
1 Àç°¡ºñ¼­ 1 5
2 Àç°æºñ¼­ 1 5
3 È¥¼® 1 10
5 ¼±µÎ 1 10
6 "ÃູÀÇ ¼­" 1 5
7 "¿ë½ÅÀÇ Ãູ¼­" 1 5
8 72003 1 30
9 70043 1 30
}

Group ³ì»öÈæ´Ü»óÀÚ
{
Vnum 50113
1 Àç°¡ºñ¼­ 1 5
2 Àç°æºñ¼­ 1 5
3 È¥¼® 1 10
5 ¼±µÎ 1 10
6 "ÃູÀÇ ¼­" 1 5
7 "¿ë½ÅÀÇ Ãູ¼­" 1 5
8 "Å©¸®Æ¼ÄÃÀÇ Àå" 5 30
9 "°üÅëÀÇ Àå" 5 30
}

Group ÆĶõ»öÈæ´Ü»óÀÚ
{
Vnum 50114
1 Àç°¡ºñ¼­ 1 5
2 Àç°æºñ¼­ 1 5
3 È¥¼® 1 10
5 ¼±µÎ 1 10
6 "ÃູÀÇ ¼­" 1 5
7 "¿ë½ÅÀÇ Ãູ¼­" 1 5
8 "Å©¸®Æ¼ÄÃÀÇ Àå" 5 30
9 "°üÅëÀÇ Àå" 5 30
}

Group º¸¶ó»öÈæ´Ü»óÀÚ
{
Vnum 50115
1 Àç°¡ºñ¼­ 1 5
2 Àç°æºñ¼­ 1 5
3 È¥¼® 1 10
5 ¼±µÎ 1 10
6 "ÃູÀÇ ¼­" 1 5
7 "¿ë½ÅÀÇ Ãູ¼­" 1 5
8 "Å©¸®Æ¼ÄÃÀÇ Àå" 5 30
9 "°üÅëÀÇ Àå" 5 30
}


Group °ø¼ºÀüº¸¹°»óÀÚ
{
Vnum 50117
1 72703 1 5
2 72704 1 5
3 "Å©¸®Æ¼ÄÃÀÇ Àå" 5 25
4 "°üÅëÀÇ Àå" 5 25
5 "¼±µÎ" 1 15
6 "ÃູÀÇ ¼­" 1 10
7 "¿ë±âÀÇ ¸ÁÅä" 10 15
}

Group ¿ë°¢º¸¹°»óÀÚ
{
Vnum 50118
1 "¼­¸ð°Ë+5" 1 5
2 "»çÀÚ°Ë+5" 1 5
3 "¸¶ÀΰË+5" 1 5
4 "öÆнűÃ+5" 1 5
5 "ûÁ×·É+5" 1 5
6 "ÃູÀÇ ¼­" 1 15
7 72703 1 5
8 72704 1 5
9 "¹«±âÀåÀÇ ºñÀü¼­" 1 10
10 "ÃູÀÇ ±¸½½" 1 5
}

Group ¿µ¼®º¸µû¸®
{
Vnum 50119
1 28430 1 50
2 28431 1 50
3 28432 1 50
4 28433 1 50
5 28434 1 50
6 28435 1 50
7 28436 1 50
8 28437 1 50
9 28438 1 50
10 28439 1 50
11 28440 1 50
12 28441 1 50
13 28442 1 50
14 28443 1 50
15 28630 1 30
16 28631 1 30
17 28632 1 30
18 28633 1 30
19 28634 1 30
20 28635 1 30
21 28636 1 30
22 28637 1 30
23 28638 1 30
24 28639 1 30
25 28640 1 30
26 28641 1 30
27 28642 1 30
28 28643 1 30
}

Group ºÎ¼­Áø_ÆÈÂî_»óÀÚ
{
Vnum 50120
1 14085 1 15
2 14105 1 15
3 14125 1 14
4 14145 1 14
5 14165 1 14
6 14185 1 14
7 14205 1 14
}

Group ºÎ¼­Áø_¸ñ°ÉÀÌ_»óÀÚ
{
Vnum 50121
1 16045 1 10
2 16065 1 10
3 16085 1 11
4 16105 1 11
5 16125 1 11
6 16145 1 11
7 16165 1 11
8 16185 1 11
9 16205 1 11
10 25040 1 2
11 70024 1 1
}

Group ºÎ¼­Áø_±Í°ÉÀÌ_»óÀÚ
{
Vnum 50122
1 17085 1 15
2 17105 1 15
3 17125 1 14
4 17145 1 14
5 17165 1 14
6 17185 1 14
7 17205 1 14
}

Group µ¿¹°_»óÀÚ
{
Vnum 50124
1 71114 1 40
2 71116 1 30
3 71118 1 20
4 71120 1 10
}

Group GiantPlagueCarrierBox
{
Vnum 50075
1 71084 1 15
2 71085 1 15
3 71094 1 15
4 71083 1 15
5 71035 1 15
6 71110 1 15
7 72701 1 5
8 71001 1 15
9 71025 1 10
10 71011 1 10
11 71012 1 15
12 70030 1 10
}

Group RedDragonBox
{
Vnum 50080
1 71084 1 15
2 71085 1 15
3 71094 1 15
4 71083 1 15
5 71035 1 15
6 71110 1 15
7 72701 1 5
8 71001 1 15
9 71025 1 10
10 71011 1 10
11 71012 1 15
12 70030 1 10
}

Group GhostTreeBox
{
Vnum 50090
1 71115 1 1
2 71117 1 1
3 71119 1 1
4 71121 1 1
5 7146 1 2
6 71044 5 2
7 71045 5 2
8 70038 20 5
9 14206 1 3
10 16206 1 3
11 17206 1 3
12 14207 1 2
13 16207 1 2
14 17207 1 2
15 71069 1 1
16 71070 1 1
17 71071 1 1
18 71072 1 1
19 71073 1 1
20 71074 1 1
21 °æÇèÄ¡ 500000 15
22 °æÇèÄ¡ 800000 10
23 °æÇèÄ¡ 1500000 5
24 µ·²Ù·¯¹Ì 300000 15
25 µ·²Ù·¯¹Ì 500000 10
26 µ·²Ù·¯¹Ì 800000 5
27 25040 1 8
28 14205 1 4
29 16205 1 4
30 17205 1 4
31 70003 1 5
32 72003 1 2
33 70027 1 5
34 70028 1 4
35 165 1 3
36 166 1 2
37 245 1 3
38 246 1 2
39 1115 1 3
40 1116 1 2
41 2135 1 3
42 2136 1 2
43 3145 1 3
44 3146 1 2
45 5105 1 3
46 5106 1 2
47 7145 1 3
}

Group HalloweenBox
{
Vnum 50215
1 50513 1 15
2 25040 1 10
3 70102 1 15
4 70027 1 10
5 70003 1 10
6 70028 1 10
7 70024 1 10
8 71094 3 10
9 41117 1 5
10 41118 1 5
11 45075 1 5
12 45076 1 5
13 45077 1 5
14 45078 1 5
}

Group DevilsReliquary
{
Vnum 50130
1 14220 1 1
2 16220 1 1
3 17220 1 1
4 13140 1 1
5 70024 1 1
6 70028 1 1
7 53005 1 1
8 71124 1 1
9 71107 1 1
10 71083 1 1
11 71094 6 1
12 71084 1 1
13 71085 1 1
}

Group OxBox
{
Vnum 50131
1 70024 1 1
2 71025 1 1
3 71026 1 1
4 70027 1 1
5 70028 1 1
6 70030 1 1
7 70035 1 1
8 51001 50 1
9 71004 1 1
10 71027 1 1
11 71028 1 1
12 71030 1 1
13 71152 1 1
14 71095 5 1
15 71036 1 1
16 71037 1 1
17 71038 1 1
18 71039 1 1
19 71040 1 1
20 71041 1 1
21 71042 1 1
22 71043 1 1
23 71151 1 1
24 25100 1 1
25 71083 1 1
26 71084 1 1
27 71085 1 1
28 71094 1 1
29 72701 1 1
30 72726 1 1
31 72730 1 1
32 70102 1 1
33 71110 1 1
34 71107 1 1
}

Group GoldenEgg
{
Vnum 71150
1 27992 1 5
2 27993 1 5
3 27994 1 5
4 71050 5 10
5 71001 1 20
6 71094 2 10
7 71083 1 5
8 185 1 3
9 186 1 1
10 195 1 3
11 196 1 1
12 1135 1 3
13 1136 1 1
14 2175 1 3
15 2176 1 1
16 3165 1 3
17 3166 1 1
18 5125 1 3
19 5126 1 1
20 11296 1 2
21 11496 1 2
22 11696 1 2
23 11896 1 2
24 71084 1 30
25 71085 1 30
26 72723 1 30
27 72724 1 10
28 72727 1 10
29 72728 1 5
30 70102 1 50
31 70014 1 3
32 50821 5 5
32 50822 5 5
33 50823 5 5
34 50824 5 5
35 50825 5 5
36 71004 5 5
37 71012 1 30
38 41001 1 1
39 41002 1 1
40 45001 1 1
41 45002 1 1
42 41291 1 1
43 41292 1 1
44 41293 1 1
45 41294 1 1
46 41295 1 1
47 41296 1 1
48 41297 1 1
49 41298 1 1
}

Group X_Mas_Pet_Box
{
Vnum 38055
1 53005 1 1
2 53008 1 1
3 53009 1 1
4 53010 1 1
5 53011 1 1
6 53012 1 1
7 53013 1 1
}

Deconectat
Avatar utilizator
DemOnJR
Nivel 2
Nivel 2
Mesaje: 291
Membru din: 02 Noi 2013
Localitate: Italy
Regat: Jinno
Mulțumiri acordate: 2
Mulțumiri primite: 1
Contact:

Re: Cerere quest drop cufere

Mesajde DemOnJR » 15 Mar 2015, 12:43

up


Înapoi la “Topicuri şi mesaje şterse”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Calyx, george2050, Madalinosu, Mircea Marian, proto123, SauRRoN™, yequixor și 20 vizitatori