Pagina 1 din 1

[Python] Sistem Report - Metin2 2016

Scris: 25 Dec 2016, 14:09
de [A]ivory
Imagine

Imagine

Imagine

Imagine


Despachetăm root.eix/epk și deschidem game.py.

Căutăm

Cod: Selectaţi tot

"CloseSafebox"         : self.CommandCloseSafebox,


Sub acea funcție adăugăm

Cod: Selectaţi tot

      
      "ReportLogin"         : self.ReportLogin,
      "Report"            : self.Report,
      "getinputbegin"                 : self.__Inputget1,
      "getinputend"                   : self.__Inputget2,


Căutăm

Cod: Selectaţi tot

def OpenQuestWindow(self, skin, idx):


Și înlocuim cu asta

Cod: Selectaţi tot

   def OpenQuestWindow(self, skin, idx):
      if constInfo.INPUT == 1:
         return
      self.interface.OpenQuestWindow(skin, idx)


Căutăm

Cod: Selectaţi tot

   def __ProcessPreservedServerCommand(self):
      try:
         command = net.GetPreservedServerCommand()
         while command:
            print " __ProcessPreservedServerCommand", command
            self.serverCommander.Run(command)
            command = net.GetPreservedServerCommand()
      except RuntimeError, msg:
         dbg.TraceError(msg)
         return 0


Sub acea funcție adăugăm

Cod: Selectaţi tot

   def ReportLogin(self, id):
      constInfo.ReportLogin = int(id)
      
   def Report(self):
      net.SendQuestInputStringPacket(constInfo.ReportEntered)
      
   def __Inputget1(self):
      constInfo.INPUT = 1

   def __Inputget2(self):
      constInfo.INPUT = 0


Salvăm game.py și apoi deschidem constinfo.py. În constinfo.py căutăm

Cod: Selectaţi tot

ENVIRONMENT_NIGHT="d:/ymir work/environment/moonlight04.msenv"


iar sub acea funcție adăugăm asta

Cod: Selectaţi tot

ReportLogin = 0
ReportEntered = ""
INPUT = 0


Salvăm constinfo.py și deschidem uisystem.py. În uisystem.py căutăm

Cod: Selectaţi tot

SYSTEM_MENU_FOR_PORTAL = FALSE


iar sub acea funcție adăugăm asta

Cod: Selectaţi tot

class Component:
   def Button(self, parent, buttonName, tooltipText, x, y, func, UpVisual, OverVisual, DownVisual):
      button = ui.Button()
      if parent != None:
         button.SetParent(parent)
      button.SetPosition(x, y)
      button.SetUpVisual(UpVisual)
      button.SetOverVisual(OverVisual)
      button.SetDownVisual(DownVisual)
      button.SetText(buttonName)
      button.SetToolTipText(tooltipText)
      button.Show()
      button.SetEvent(func)
      return button

   def ToggleButton(self, parent, buttonName, tooltipText, x, y, funcUp, funcDown, UpVisual, OverVisual, DownVisual):
      button = ui.ToggleButton()
      if parent != None:
         button.SetParent(parent)
      button.SetPosition(x, y)
      button.SetUpVisual(UpVisual)
      button.SetOverVisual(OverVisual)
      button.SetDownVisual(DownVisual)
      button.SetText(buttonName)
      button.SetToolTipText(tooltipText)
      button.Show()
      button.SetToggleUpEvent(funcUp)
      button.SetToggleDownEvent(funcDown)
      return button

   def EditLine(self, parent, editlineText, x, y, width, heigh, max):
      SlotBar = ui.SlotBar()
      if parent != None:
         SlotBar.SetParent(parent)
      SlotBar.SetSize(width, heigh)
      SlotBar.SetPosition(x, y)
      SlotBar.Show()
      Value = ui.EditLine()
      Value.SetParent(SlotBar)
      Value.SetSize(width, heigh)
      Value.SetPosition(1, 1)
      Value.SetMax(max)
      Value.SetLimitWidth(width)
      Value.SetMultiLine()
      Value.SetText(editlineText)
      Value.Show()
      return SlotBar, Value
      
   def EditLine2(self, parent, editlineText, x, y, width, heigh, max):
      SlotBar = ui.SlotBar()
      if parent != None:
         SlotBar.SetParent(parent)
      SlotBar.SetSize(width, heigh)
      SlotBar.SetPosition(x, y)
      SlotBar.Show()
      Value = ui.EditLine()
      Value.SetParent(SlotBar)
      Value.SetSize(width, heigh)
      Value.SetPosition(2, 2)
      Value.SetMax(210)
      Value.SetLimitWidth(width)
      Value.SetMultiLine()
      Value.SetText(editlineText)
      Value.Show()
      return SlotBar, Value

   def TextLine(self, parent, textlineText, x, y, color):
      textline = ui.TextLine()
      if parent != None:
         textline.SetParent(parent)
      textline.SetPosition(x, y)
      if color != None:
         textline.SetFontColor(color[0], color[1], color[2])
      textline.SetText(textlineText)
      textline.Show()
      return textline

   def RGB(self, r, g, b):
      return (r*255, g*255, b*255)

   def SliderBar(self, parent, sliderPos, func, x, y):
      Slider = ui.SliderBar()
      if parent != None:
         Slider.SetParent(parent)
      Slider.SetPosition(x, y)
      Slider.SetSliderPos(sliderPos / 100)
      Slider.Show()
      Slider.SetEvent(func)
      return Slider

   def ExpandedImage(self, parent, x, y, img):
      image = ui.ExpandedImageBox()
      if parent != None:
         image.SetParent(parent)
      image.SetPosition(x, y)
      image.LoadImage(img)
      image.Show()
      return image

   def ComboBox(self, parent, text, x, y, width):
      combo = ui.ComboBox()
      if parent != None:
         combo.SetParent(parent)
      combo.SetPosition(x, y)
      combo.SetSize(width, 15)
      combo.SetCurrentItem(text)
      combo.Show()
      return combo

   def ThinBoard(self, parent, moveable, x, y, width, heigh, center):
      thin = ui.ThinBoard()
      if parent != None:
         thin.SetParent(parent)
      if moveable == TRUE:
         thin.AddFlag('movable')
         thin.AddFlag('float')
      thin.SetSize(width, heigh)
      thin.SetPosition(x, y)
      if center == TRUE:
         thin.SetCenterPosition()
      thin.Show()
      return thin

   def Gauge(self, parent, width, color, x, y):
      gauge = ui.Gauge()
      if parent != None:
         gauge.SetParent(parent)
      gauge.SetPosition(x, y)
      gauge.MakeGauge(width, color)
      gauge.Show()
      return gauge

   def ListBoxEx(self, parent, x, y, width, heigh):
      bar = ui.Bar()
      if parent != None:
         bar.SetParent(parent)
      bar.SetPosition(x, y)
      bar.SetSize(width, heigh)
      bar.SetColor(0x77000000)
      bar.Show()
      ListBox=ui.ListBoxEx()
      ListBox.SetParent(bar)
      ListBox.SetPosition(0, 0)
      ListBox.SetSize(width, heigh)
      ListBox.Show()
      scroll = ui.ScrollBar()
      scroll.SetParent(ListBox)
      scroll.SetPosition(width-15, 0)
      scroll.SetScrollBarSize(heigh)
      scroll.Show()
      ListBox.SetScrollBar(scroll)
      return bar, ListBox


Căutăm

Cod: Selectaţi tot

self.GetChild("help_button").SAFE_SetEvent(self.__ClickHelpButton)


Și sub adăugăm

Cod: Selectaţi tot

self.GetChild("helptwo_button").SAFE_SetEvent(self.__ClickHelpTwoButton)


Căutăm

Cod: Selectaţi tot

self.GetChild("help_button").SAFE_SetEvent(self.__ClickHelpButton)


Și sub adăugăm

Cod: Selectaţi tot

self.GetChild("helptwo_button").SAFE_SetEvent(self.__ClickHelpTwoButton)


Căutăm

Cod: Selectaţi tot

   def RefreshMobile(self):
      if self.gameOptionDlg:
         self.gameOptionDlg.RefreshMobile()
      #self.optionDialog.RefreshMobile()


Și sub adăugăm

Cod: Selectaţi tot

   def __ClickHelpTwoButton(self):
      self.Close()
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã deschizi fereastra de report?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.ReportWindowOpen))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.ReportWindowEnd))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
       
   def ReportWindowOpen(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin = ui.BoardWithTitleBar()
      self.ReportLogin.SetSize(400, 300)
      self.ReportLogin.SetCenterPosition()
      self.ReportLogin.AddFlag('float')
      self.ReportLogin.SetTitleName('Fereastrã de report')
      self.ReportLogin.SetCloseEvent(self.__ReportSend_FunctionsEND)
      self.ReportLogin.Show()
      self.comp = Component()

      self.send = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Trimite', '', 112, 202, self.__ReportSend_Functions, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.kurallar = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Reguli', '', 112, 232, self.__Kurallar, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.kapat = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Închide', ' ', 112, 262, self.WindowEND, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.slotbar_reports, self.report = self.comp.EditLine2(self.ReportLogin, '', 76, 105, 250, 75, 305)
      self.text = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'Orice bug gãsit sau orice jucãtor care încalcã regulamentul, te rog', 75, 45, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text2 = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'sã faci un raport în spaþiul liber de mai jos.', 75, 59, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text3 = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'Scrie mesajul care vrei sã fie trimis cãtre Echipã:', 95, 80, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      
   def __ReportSend_Functions(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã trimiþi acest mesaj?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__GonderButonunuOnayladim))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__GonderButonunuOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __GonderButonunuOnayladim(self):
      report = self.report.GetText()
      if report == "":
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         import chat
         chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "[OrientalMT 2] > Nu poþi anula trimiterea mesajului.")
      elif len(report) < 30:
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         import chat
         chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "[OrientalMT 2] > Lungimea mesajului trebuie sã fie între 30 ºi 120 de caractere.")
      else:
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         self.ReportLogin.Hide()
         event.QuestButtonClick(constInfo.ReportLogin)
         constInfo.ReportEntered = report
         
   def __GonderButonunuOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      
   def __ReportSend_FunctionsEND(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã închizi fereastra de report?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesaji))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesajiOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __PencereyiKapatMesaji(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin.Hide()
      self.KurallarOpen.Hide()
      
   def __PencereyiKapatMesajiOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
   
   def __Kurallar(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã deschizi regulamentul?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__KurallarPenceresiniAc))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__KurallarPenceresiniKapa))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __KurallarPenceresiniAc(self):
      self.KurallarOpen = ui.BoardWithTitleBar()
      self.KurallarOpen.SetSize(370, 375)
      self.KurallarOpen.SetCenterPosition()
      self.KurallarOpen.AddFlag('float')
      self.KurallarOpen.SetTitleName('Regulament')
      self.KurallarOpen.SetCloseEvent(self.__Kurallar_END)
      self.KurallarOpen.Show()
      self.ReportLogin.Hide()
      self.comp2 = Component()
      
      self.send = self.comp2.Button(self.KurallarOpen, 'Înapoi', ' ', 98, 310, self.ReportWindowOpens, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.kapat = self.comp2.Button(self.KurallarOpen, 'Închide', ' ', 98, 340, self.WindowEND, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.text1 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '1-) Numele nu trebuie sã conþinã cuvinte obscene.', 17, 45, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text2 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '2-) Fãrã nick-uri gen GMxTWIX sau orice nume de acest tip.', 17, 59, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text3 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '3-) Nu cereþi iteme - se pedepseºte cu mute 12 ore.', 17, 74, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text4 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '4-) Modul serverului este unul de tip pvm-hard.', 17, 89, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text5 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '5-) Nu adresa cuvinte obscene celorlalþi jucãtori.', 17, 104, self.comp.RGB(255, 255, 255))   
      self.text6 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '6-) Nu abuzaþi de modul de joc LIBER.', 17, 119, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text7 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '7-) Bugurile se raporteazã în panoul de repot (ESC).', 17, 134, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text8 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '8-) Nu daþi datele de logare nimãnui.', 17, 149, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text9 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '9-) Nu abuzaþi de buguri.', 17, 164, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text10 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '10-) Respectaþi/faceþi cu stricteþe ce vã cere GM-ul.', 17, 179, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text11 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '', 17, 194, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text12 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, 'Vã mulþumim pentru cã v-aþi fãcut timp sã citiþi regulamentul nostru.', 17, 209, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text13 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, 'Respectã acest regulament ºi nu vei avea probleme.', 17, 224, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text14 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '', 17, 239, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text15 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '', 17, 254, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text16 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, 'Viziteazã -> www.orientalmt2.com.', 17, 269, self.comp.RGB(255, 255, 255))
   
   def __KurallarPenceresiniKapa(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
   
   def __Kurallar_END(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã închizi fereastra?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesaji))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesajiOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __PencereyiKapatMesaji(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin.Hide()
      self.KurallarOpen.Hide()
      
   def __PencereyiKapatMesajiOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      
   def WindowEND(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã închizi fereastra?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesaji))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesajiOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __PencereyiKapatMesaji(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin.Hide()
      self.KurallarOpen.Hide()
      
   def __PencereyiKapatMesajiOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()

   def ReportWindowOpens(self):
      import app
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin = ui.BoardWithTitleBar()
      self.ReportLogin.SetSize(400, 300)
      self.ReportLogin.SetCenterPosition()
      self.ReportLogin.AddFlag('float')
      self.ReportLogin.SetTitleName('Fereastrã de report')
      self.ReportLogin.SetCloseEvent(self.__ReportSend_FunctionsEND)
      self.ReportLogin.Show()
      self.KurallarOpen.Hide()
      self.comp = Component()

      self.send = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Trimite', '', 112, 202, self.__ReportSend_Functions, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.kurallar = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Reguli', '', 112, 232, self.__Kurallar, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.kapat = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Închide', ' ', 112, 262, self.WindowEND, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.slotbar_reports, self.report = self.comp.EditLine2(self.ReportLogin, '', 76, 105, 250, 75, 305)
      self.text = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'Orice bug gãsit sau orice jucãtor care încalcã regulamentul, te rog', 75, 45, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text2 = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'sã faci un raport în spaþiul liber de mai jos.', 75, 59, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text3 = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'Scrie mesajul care vrei sã fie trimis cãtre Echipã:', 95, 80, self.comp.RGB(255, 255, 255))

   def __ReportSend_Functions(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã trimiþi acest mesaj?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__GonderButonunuOnayladim))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__GonderButonunuOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __GonderButonunuOnayladim(self):
      import event
      report = self.report.GetText()
      if report == "":
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         import chat
         chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "[OrientalMT 2] > Nu poþi anula trimiterea mesajului.")
      elif len(report) < 30:
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         import chat
         chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "[OrientalMT 2] > Lungimea mesajului trebuie sã fie între 30 ºi 120 de caractere.")
      else:
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         self.ReportLogin.Hide()
         event.QuestButtonClick(constInfo.ReportLogin)
         constInfo.ReportEntered = report
         
   def __GonderButonunuOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()

   def __ReportSend_FunctionsEND(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã închizi fereastra de report?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesaji))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesajiOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __PencereyiKapatMesaji(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin.Hide()
      self.KurallarOpen.Hide()
      
   def __PencereyiKapatMesajiOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()

   def ReportWindowEnd(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()


În uisystem.py alegem la Encoding - Encode in ANSI

Acum intrăm în locale_xx (depinde cum aveți voi) și deschidem systemdialog.py și înlocuim tot ce este acolo cu asta

Cod: Selectaţi tot

import uiScriptLocale

ROOT = "d:/ymir work/ui/public/"

window = {
   "name" : "SystemDialog",
   "style" : ("float",),

   "x" : (SCREEN_WIDTH  - 200) /2,
   "y" : (SCREEN_HEIGHT - 288) /2,

   "width" : 200,
   "height" : 320,

   "children" :
   (
      {
         "name" : "board",
         "type" : "thinboard",

         "x" : 0,
         "y" : 0,

         "width" : 200,
         "height" : 320,

         "children" :
         (
            {
               "name" : "help_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 17,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_HELP,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "helptwo_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 57,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_REPORT,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "mall_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 87,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_MALL,
               "text_color" : 0xffF8BF24,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
            },

            {
               "name" : "system_option_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 117,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEMOPTION_TITLE,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "game_option_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 147,

               "text" : uiScriptLocale.GAMEOPTION_TITLE,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "change_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 177,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_CHANGE,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "logout_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 207,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_LOGOUT,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "exit_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 247,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_EXIT,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "cancel_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 277,

               "text" : uiScriptLocale.CANCEL,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
         ),
      },
   ),
}


Deschidem locale_interface.txt din locale_xx și căutăm

Cod: Selectaţi tot

SYSTEM_OPTION   Opþiuni sistem


Sub adăugăm

Cod: Selectaţi tot

SYSTEM_REPORT   Raporteazã


Quest:

Cod: Selectaţi tot

----------------------------------------------------
-----    Server: OrientalMT2                    -----
-----    Author: [DEV]TWIX - SoLuS              -----
----------------------------------------------------

quest report begin
   state start begin
      function twix()
         pc.setqf("twix_work", get_time()+15)
      end
      when login begin
         cmdchat("ReportLogin "..q.getcurrentquestindex())
      end
      when button or info begin
         if party.is_party() then
            syschat("[OrientalMT 2] > Trebuie sã ieºi din grupã pentru a trimite acest mesaj.")
            return
         end
         if pc.is_polymorphed() then
            syschat("[OrientalMT 2] > Dacã eºti transformat nu poþi trimite acest mesaj.")
            return
         end
         if pc.get_map_index() == 113 then
            syschat("[OrientalMT 2] > Nu poþi trimite mesaje în aceastã hartã.")
            return
         end
         if pc.getqf("twix_work") <= get_time() then
            syschat("[OrientalMT 2] > Mesajul a fost trimis cu succes.")
            local reports = getinput("Report")
            local ac = io.open("/usr/home/game/share/locale/romania/quest/twix/report/reports.txt", "a+")
            ac:write("- "..pc.get_name()..": ")
            ac:write(reports..'\\n')
            ac:write(" ")
            ac:write(" ")
            ac:write('\\n')
            ac:close()
            report.twix()
         else
            syschat("[OrientalMT 2] > Poþi trimite mesaje o datã la 15 minute.")
            return
         end
      end
   end
end


În /usr/home/game/share/locale/romania/quest/ faceți un folder twix/report și puneți un txt sub numele reports.txt.

Deschideți quest_functions și adăugați

Cod: Selectaţi tot

getinput


Deschideți questlib.lua și căutați

Cod: Selectaţi tot

function input()
   return q.yield('input')
end


Sub acea funcție adăugați

Cod: Selectaţi tot

function getinput(par)
   cmdchat("getinputbegin")
   local ret = input(cmdchat(par))
   cmdchat("getinputend")
   return ret
end   

Re: [Python] Sistem Report - Metin2 2016

Scris: 25 Dec 2016, 14:16
de hamasoul
Deci nu cred =)).

Re: [Python] Sistem Report - Metin2 2016

Scris: 25 Dec 2016, 14:39
de [A]ivory
hamasoul scrie:Deci nu cred =)).


Ce anume nu crezi?

Re: [Python] Sistem Report - Metin2 2016

Scris: 25 Dec 2016, 14:51
de hamasoul
SoLuS scrie:
hamasoul scrie:Deci nu cred =)).


Ce anume nu crezi?


Ce ai jap pe net =))

Re: [Python] Sistem Report - Metin2 2016

Scris: 03 Mar 2017, 15:38
de mystyle
Foarte folositor dar, ai uitat ceva :D ca sa faci limita de caractere maxime scrise in mesaj, Daca nu player scrie mai mult de 64 caractere in mesaj, ce este peste 64 nu le citeste nu le arata in reports.txt

Re: [Python] Sistem Report - Metin2 2016

Scris: 14 Iul 2017, 19:01
de [SA]Mihai
Buna treaba , felicitari pentru munca depusa am sa il incerc si eu.

Re: [Python] Sistem Report - Metin2 2016

Scris: 11 Iul 2018, 21:33
de JustBalvin
[A]ivory scrie:
Imagine

Imagine

Imagine

Imagine


Despachetăm root.eix/epk și deschidem game.py.

Căutăm

Cod: Selectaţi tot

"CloseSafebox"         : self.CommandCloseSafebox,


Sub acea funcție adăugăm

Cod: Selectaţi tot

      
      "ReportLogin"         : self.ReportLogin,
      "Report"            : self.Report,
      "getinputbegin"                 : self.__Inputget1,
      "getinputend"                   : self.__Inputget2,


Căutăm

Cod: Selectaţi tot

def OpenQuestWindow(self, skin, idx):


Și înlocuim cu asta

Cod: Selectaţi tot

   def OpenQuestWindow(self, skin, idx):
      if constInfo.INPUT == 1:
         return
      self.interface.OpenQuestWindow(skin, idx)


Căutăm

Cod: Selectaţi tot

   def __ProcessPreservedServerCommand(self):
      try:
         command = net.GetPreservedServerCommand()
         while command:
            print " __ProcessPreservedServerCommand", command
            self.serverCommander.Run(command)
            command = net.GetPreservedServerCommand()
      except RuntimeError, msg:
         dbg.TraceError(msg)
         return 0


Sub acea funcție adăugăm

Cod: Selectaţi tot

   def ReportLogin(self, id):
      constInfo.ReportLogin = int(id)
      
   def Report(self):
      net.SendQuestInputStringPacket(constInfo.ReportEntered)
      
   def __Inputget1(self):
      constInfo.INPUT = 1

   def __Inputget2(self):
      constInfo.INPUT = 0


Salvăm game.py și apoi deschidem constinfo.py. În constinfo.py căutăm

Cod: Selectaţi tot

ENVIRONMENT_NIGHT="d:/ymir work/environment/moonlight04.msenv"


iar sub acea funcție adăugăm asta

Cod: Selectaţi tot

ReportLogin = 0
ReportEntered = ""
INPUT = 0


Salvăm constinfo.py și deschidem uisystem.py. În uisystem.py căutăm

Cod: Selectaţi tot

SYSTEM_MENU_FOR_PORTAL = FALSE


iar sub acea funcție adăugăm asta

Cod: Selectaţi tot

class Component:
   def Button(self, parent, buttonName, tooltipText, x, y, func, UpVisual, OverVisual, DownVisual):
      button = ui.Button()
      if parent != None:
         button.SetParent(parent)
      button.SetPosition(x, y)
      button.SetUpVisual(UpVisual)
      button.SetOverVisual(OverVisual)
      button.SetDownVisual(DownVisual)
      button.SetText(buttonName)
      button.SetToolTipText(tooltipText)
      button.Show()
      button.SetEvent(func)
      return button

   def ToggleButton(self, parent, buttonName, tooltipText, x, y, funcUp, funcDown, UpVisual, OverVisual, DownVisual):
      button = ui.ToggleButton()
      if parent != None:
         button.SetParent(parent)
      button.SetPosition(x, y)
      button.SetUpVisual(UpVisual)
      button.SetOverVisual(OverVisual)
      button.SetDownVisual(DownVisual)
      button.SetText(buttonName)
      button.SetToolTipText(tooltipText)
      button.Show()
      button.SetToggleUpEvent(funcUp)
      button.SetToggleDownEvent(funcDown)
      return button

   def EditLine(self, parent, editlineText, x, y, width, heigh, max):
      SlotBar = ui.SlotBar()
      if parent != None:
         SlotBar.SetParent(parent)
      SlotBar.SetSize(width, heigh)
      SlotBar.SetPosition(x, y)
      SlotBar.Show()
      Value = ui.EditLine()
      Value.SetParent(SlotBar)
      Value.SetSize(width, heigh)
      Value.SetPosition(1, 1)
      Value.SetMax(max)
      Value.SetLimitWidth(width)
      Value.SetMultiLine()
      Value.SetText(editlineText)
      Value.Show()
      return SlotBar, Value
      
   def EditLine2(self, parent, editlineText, x, y, width, heigh, max):
      SlotBar = ui.SlotBar()
      if parent != None:
         SlotBar.SetParent(parent)
      SlotBar.SetSize(width, heigh)
      SlotBar.SetPosition(x, y)
      SlotBar.Show()
      Value = ui.EditLine()
      Value.SetParent(SlotBar)
      Value.SetSize(width, heigh)
      Value.SetPosition(2, 2)
      Value.SetMax(210)
      Value.SetLimitWidth(width)
      Value.SetMultiLine()
      Value.SetText(editlineText)
      Value.Show()
      return SlotBar, Value

   def TextLine(self, parent, textlineText, x, y, color):
      textline = ui.TextLine()
      if parent != None:
         textline.SetParent(parent)
      textline.SetPosition(x, y)
      if color != None:
         textline.SetFontColor(color[0], color[1], color[2])
      textline.SetText(textlineText)
      textline.Show()
      return textline

   def RGB(self, r, g, b):
      return (r*255, g*255, b*255)

   def SliderBar(self, parent, sliderPos, func, x, y):
      Slider = ui.SliderBar()
      if parent != None:
         Slider.SetParent(parent)
      Slider.SetPosition(x, y)
      Slider.SetSliderPos(sliderPos / 100)
      Slider.Show()
      Slider.SetEvent(func)
      return Slider

   def ExpandedImage(self, parent, x, y, img):
      image = ui.ExpandedImageBox()
      if parent != None:
         image.SetParent(parent)
      image.SetPosition(x, y)
      image.LoadImage(img)
      image.Show()
      return image

   def ComboBox(self, parent, text, x, y, width):
      combo = ui.ComboBox()
      if parent != None:
         combo.SetParent(parent)
      combo.SetPosition(x, y)
      combo.SetSize(width, 15)
      combo.SetCurrentItem(text)
      combo.Show()
      return combo

   def ThinBoard(self, parent, moveable, x, y, width, heigh, center):
      thin = ui.ThinBoard()
      if parent != None:
         thin.SetParent(parent)
      if moveable == TRUE:
         thin.AddFlag('movable')
         thin.AddFlag('float')
      thin.SetSize(width, heigh)
      thin.SetPosition(x, y)
      if center == TRUE:
         thin.SetCenterPosition()
      thin.Show()
      return thin

   def Gauge(self, parent, width, color, x, y):
      gauge = ui.Gauge()
      if parent != None:
         gauge.SetParent(parent)
      gauge.SetPosition(x, y)
      gauge.MakeGauge(width, color)
      gauge.Show()
      return gauge

   def ListBoxEx(self, parent, x, y, width, heigh):
      bar = ui.Bar()
      if parent != None:
         bar.SetParent(parent)
      bar.SetPosition(x, y)
      bar.SetSize(width, heigh)
      bar.SetColor(0x77000000)
      bar.Show()
      ListBox=ui.ListBoxEx()
      ListBox.SetParent(bar)
      ListBox.SetPosition(0, 0)
      ListBox.SetSize(width, heigh)
      ListBox.Show()
      scroll = ui.ScrollBar()
      scroll.SetParent(ListBox)
      scroll.SetPosition(width-15, 0)
      scroll.SetScrollBarSize(heigh)
      scroll.Show()
      ListBox.SetScrollBar(scroll)
      return bar, ListBox


Căutăm

Cod: Selectaţi tot

self.GetChild("help_button").SAFE_SetEvent(self.__ClickHelpButton)


Și sub adăugăm

Cod: Selectaţi tot

self.GetChild("helptwo_button").SAFE_SetEvent(self.__ClickHelpTwoButton)


Căutăm

Cod: Selectaţi tot

self.GetChild("help_button").SAFE_SetEvent(self.__ClickHelpButton)


Și sub adăugăm

Cod: Selectaţi tot

self.GetChild("helptwo_button").SAFE_SetEvent(self.__ClickHelpTwoButton)


Căutăm

Cod: Selectaţi tot

   def RefreshMobile(self):
      if self.gameOptionDlg:
         self.gameOptionDlg.RefreshMobile()
      #self.optionDialog.RefreshMobile()


Și sub adăugăm

Cod: Selectaţi tot

   def __ClickHelpTwoButton(self):
      self.Close()
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã deschizi fereastra de report?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.ReportWindowOpen))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.ReportWindowEnd))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
       
   def ReportWindowOpen(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin = ui.BoardWithTitleBar()
      self.ReportLogin.SetSize(400, 300)
      self.ReportLogin.SetCenterPosition()
      self.ReportLogin.AddFlag('float')
      self.ReportLogin.SetTitleName('Fereastrã de report')
      self.ReportLogin.SetCloseEvent(self.__ReportSend_FunctionsEND)
      self.ReportLogin.Show()
      self.comp = Component()

      self.send = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Trimite', '', 112, 202, self.__ReportSend_Functions, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.kurallar = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Reguli', '', 112, 232, self.__Kurallar, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.kapat = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Închide', ' ', 112, 262, self.WindowEND, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.slotbar_reports, self.report = self.comp.EditLine2(self.ReportLogin, '', 76, 105, 250, 75, 305)
      self.text = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'Orice bug gãsit sau orice jucãtor care încalcã regulamentul, te rog', 75, 45, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text2 = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'sã faci un raport în spaþiul liber de mai jos.', 75, 59, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text3 = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'Scrie mesajul care vrei sã fie trimis cãtre Echipã:', 95, 80, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      
   def __ReportSend_Functions(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã trimiþi acest mesaj?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__GonderButonunuOnayladim))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__GonderButonunuOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __GonderButonunuOnayladim(self):
      report = self.report.GetText()
      if report == "":
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         import chat
         chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "[OrientalMT 2] > Nu poþi anula trimiterea mesajului.")
      elif len(report) < 30:
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         import chat
         chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "[OrientalMT 2] > Lungimea mesajului trebuie sã fie între 30 ºi 120 de caractere.")
      else:
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         self.ReportLogin.Hide()
         event.QuestButtonClick(constInfo.ReportLogin)
         constInfo.ReportEntered = report
         
   def __GonderButonunuOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      
   def __ReportSend_FunctionsEND(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã închizi fereastra de report?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesaji))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesajiOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __PencereyiKapatMesaji(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin.Hide()
      self.KurallarOpen.Hide()
      
   def __PencereyiKapatMesajiOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
   
   def __Kurallar(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã deschizi regulamentul?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__KurallarPenceresiniAc))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__KurallarPenceresiniKapa))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __KurallarPenceresiniAc(self):
      self.KurallarOpen = ui.BoardWithTitleBar()
      self.KurallarOpen.SetSize(370, 375)
      self.KurallarOpen.SetCenterPosition()
      self.KurallarOpen.AddFlag('float')
      self.KurallarOpen.SetTitleName('Regulament')
      self.KurallarOpen.SetCloseEvent(self.__Kurallar_END)
      self.KurallarOpen.Show()
      self.ReportLogin.Hide()
      self.comp2 = Component()
      
      self.send = self.comp2.Button(self.KurallarOpen, 'Înapoi', ' ', 98, 310, self.ReportWindowOpens, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.kapat = self.comp2.Button(self.KurallarOpen, 'Închide', ' ', 98, 340, self.WindowEND, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.text1 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '1-) Numele nu trebuie sã conþinã cuvinte obscene.', 17, 45, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text2 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '2-) Fãrã nick-uri gen GMxTWIX sau orice nume de acest tip.', 17, 59, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text3 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '3-) Nu cereþi iteme - se pedepseºte cu mute 12 ore.', 17, 74, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text4 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '4-) Modul serverului este unul de tip pvm-hard.', 17, 89, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text5 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '5-) Nu adresa cuvinte obscene celorlalþi jucãtori.', 17, 104, self.comp.RGB(255, 255, 255))   
      self.text6 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '6-) Nu abuzaþi de modul de joc LIBER.', 17, 119, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text7 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '7-) Bugurile se raporteazã în panoul de repot (ESC).', 17, 134, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text8 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '8-) Nu daþi datele de logare nimãnui.', 17, 149, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text9 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '9-) Nu abuzaþi de buguri.', 17, 164, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text10 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '10-) Respectaþi/faceþi cu stricteþe ce vã cere GM-ul.', 17, 179, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text11 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '', 17, 194, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text12 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, 'Vã mulþumim pentru cã v-aþi fãcut timp sã citiþi regulamentul nostru.', 17, 209, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text13 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, 'Respectã acest regulament ºi nu vei avea probleme.', 17, 224, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text14 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '', 17, 239, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text15 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '', 17, 254, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text16 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, 'Viziteazã -> www.orientalmt2.com.', 17, 269, self.comp.RGB(255, 255, 255))
   
   def __KurallarPenceresiniKapa(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
   
   def __Kurallar_END(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã închizi fereastra?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesaji))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesajiOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __PencereyiKapatMesaji(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin.Hide()
      self.KurallarOpen.Hide()
      
   def __PencereyiKapatMesajiOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      
   def WindowEND(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã închizi fereastra?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesaji))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesajiOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __PencereyiKapatMesaji(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin.Hide()
      self.KurallarOpen.Hide()
      
   def __PencereyiKapatMesajiOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()

   def ReportWindowOpens(self):
      import app
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin = ui.BoardWithTitleBar()
      self.ReportLogin.SetSize(400, 300)
      self.ReportLogin.SetCenterPosition()
      self.ReportLogin.AddFlag('float')
      self.ReportLogin.SetTitleName('Fereastrã de report')
      self.ReportLogin.SetCloseEvent(self.__ReportSend_FunctionsEND)
      self.ReportLogin.Show()
      self.KurallarOpen.Hide()
      self.comp = Component()

      self.send = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Trimite', '', 112, 202, self.__ReportSend_Functions, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.kurallar = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Reguli', '', 112, 232, self.__Kurallar, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.kapat = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Închide', ' ', 112, 262, self.WindowEND, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.slotbar_reports, self.report = self.comp.EditLine2(self.ReportLogin, '', 76, 105, 250, 75, 305)
      self.text = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'Orice bug gãsit sau orice jucãtor care încalcã regulamentul, te rog', 75, 45, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text2 = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'sã faci un raport în spaþiul liber de mai jos.', 75, 59, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text3 = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'Scrie mesajul care vrei sã fie trimis cãtre Echipã:', 95, 80, self.comp.RGB(255, 255, 255))

   def __ReportSend_Functions(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã trimiþi acest mesaj?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__GonderButonunuOnayladim))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__GonderButonunuOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __GonderButonunuOnayladim(self):
      import event
      report = self.report.GetText()
      if report == "":
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         import chat
         chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "[OrientalMT 2] > Nu poþi anula trimiterea mesajului.")
      elif len(report) < 30:
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         import chat
         chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "[OrientalMT 2] > Lungimea mesajului trebuie sã fie între 30 ºi 120 de caractere.")
      else:
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         self.ReportLogin.Hide()
         event.QuestButtonClick(constInfo.ReportLogin)
         constInfo.ReportEntered = report
         
   def __GonderButonunuOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()

   def __ReportSend_FunctionsEND(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã închizi fereastra de report?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesaji))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesajiOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __PencereyiKapatMesaji(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin.Hide()
      self.KurallarOpen.Hide()
      
   def __PencereyiKapatMesajiOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()

   def ReportWindowEnd(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()


În uisystem.py alegem la Encoding - Encode in ANSI

Acum intrăm în locale_xx (depinde cum aveți voi) și deschidem systemdialog.py și înlocuim tot ce este acolo cu asta

Cod: Selectaţi tot

import uiScriptLocale

ROOT = "d:/ymir work/ui/public/"

window = {
   "name" : "SystemDialog",
   "style" : ("float",),

   "x" : (SCREEN_WIDTH  - 200) /2,
   "y" : (SCREEN_HEIGHT - 288) /2,

   "width" : 200,
   "height" : 320,

   "children" :
   (
      {
         "name" : "board",
         "type" : "thinboard",

         "x" : 0,
         "y" : 0,

         "width" : 200,
         "height" : 320,

         "children" :
         (
            {
               "name" : "help_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 17,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_HELP,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "helptwo_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 57,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_REPORT,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "mall_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 87,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_MALL,
               "text_color" : 0xffF8BF24,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
            },

            {
               "name" : "system_option_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 117,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEMOPTION_TITLE,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "game_option_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 147,

               "text" : uiScriptLocale.GAMEOPTION_TITLE,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "change_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 177,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_CHANGE,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "logout_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 207,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_LOGOUT,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "exit_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 247,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_EXIT,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "cancel_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 277,

               "text" : uiScriptLocale.CANCEL,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
         ),
      },
   ),
}


Deschidem locale_interface.txt din locale_xx și căutăm

Cod: Selectaţi tot

SYSTEM_OPTION   Opþiuni sistem


Sub adăugăm

Cod: Selectaţi tot

SYSTEM_REPORT   Raporteazã


Quest:

Cod: Selectaţi tot

----------------------------------------------------
-----    Server: OrientalMT2                    -----
-----    Author: [DEV]TWIX - SoLuS              -----
----------------------------------------------------

quest report begin
   state start begin
      function twix()
         pc.setqf("twix_work", get_time()+15)
      end
      when login begin
         cmdchat("ReportLogin "..q.getcurrentquestindex())
      end
      when button or info begin
         if party.is_party() then
            syschat("[OrientalMT 2] > Trebuie sã ieºi din grupã pentru a trimite acest mesaj.")
            return
         end
         if pc.is_polymorphed() then
            syschat("[OrientalMT 2] > Dacã eºti transformat nu poþi trimite acest mesaj.")
            return
         end
         if pc.get_map_index() == 113 then
            syschat("[OrientalMT 2] > Nu poþi trimite mesaje în aceastã hartã.")
            return
         end
         if pc.getqf("twix_work") <= get_time() then
            syschat("[OrientalMT 2] > Mesajul a fost trimis cu succes.")
            local reports = getinput("Report")
            local ac = io.open("/usr/home/game/share/locale/romania/quest/twix/report/reports.txt", "a+")
            ac:write("- "..pc.get_name()..": ")
            ac:write(reports..'\\n')
            ac:write(" ")
            ac:write(" ")
            ac:write('\\n')
            ac:close()
            report.twix()
         else
            syschat("[OrientalMT 2] > Poþi trimite mesaje o datã la 15 minute.")
            return
         end
      end
   end
end


În /usr/home/game/share/locale/romania/quest/ faceți un folder twix/report și puneți un txt sub numele reports.txt.

Deschideți quest_functions și adăugați

Cod: Selectaţi tot

getinput


Deschideți questlib.lua și căutați

Cod: Selectaţi tot

function input()
   return q.yield('input')
end


Sub acea funcție adăugați

Cod: Selectaţi tot

function getinput(par)
   cmdchat("getinputbegin")
   local ret = input(cmdchat(par))
   cmdchat("getinputend")
   return ret
end   Primesc eroarea asta in sysser :
0711 22:24:09488 :: Unknown Server Command xmas_boom 1 | xmas_boom
0711 22:24:09622 :: CMapOutdoor::Load - LoadMonsterAreaInfo ERROR
0711 22:24:12903 :: Failed to load script file : locale/ro/ui/SystemDialog.py
0711 22:24:12985 ::
ui.py(line:2840) LoadScriptFile
system.py(line:192) execfile
system.py(line:163) Run
locale/ro/ui/SystemDialog.py(line:49) <module>

LoadScriptFile!!!!!!!!!!!!!! - <type 'exceptions.AttributeError'>:'module' object has no attribute 'SYSTEM_REPORT'

0711 22:24:12985 :: ============================================================================================================
0711 22:24:12985 :: Abort!!!!

Vreo idee?

Re: [Python] Sistem Report - Metin2 2016

Scris: 18 Iul 2018, 14:08
de DAM0NN
JustBalvin scrie:
[A]ivory scrie:
Imagine

Imagine

Imagine

Imagine


Despachetăm root.eix/epk și deschidem game.py.

Căutăm

Cod: Selectaţi tot

"CloseSafebox"         : self.CommandCloseSafebox,


Sub acea funcție adăugăm

Cod: Selectaţi tot

      
      "ReportLogin"         : self.ReportLogin,
      "Report"            : self.Report,
      "getinputbegin"                 : self.__Inputget1,
      "getinputend"                   : self.__Inputget2,


Căutăm

Cod: Selectaţi tot

def OpenQuestWindow(self, skin, idx):


Și înlocuim cu asta

Cod: Selectaţi tot

   def OpenQuestWindow(self, skin, idx):
      if constInfo.INPUT == 1:
         return
      self.interface.OpenQuestWindow(skin, idx)


Căutăm

Cod: Selectaţi tot

   def __ProcessPreservedServerCommand(self):
      try:
         command = net.GetPreservedServerCommand()
         while command:
            print " __ProcessPreservedServerCommand", command
            self.serverCommander.Run(command)
            command = net.GetPreservedServerCommand()
      except RuntimeError, msg:
         dbg.TraceError(msg)
         return 0


Sub acea funcție adăugăm

Cod: Selectaţi tot

   def ReportLogin(self, id):
      constInfo.ReportLogin = int(id)
      
   def Report(self):
      net.SendQuestInputStringPacket(constInfo.ReportEntered)
      
   def __Inputget1(self):
      constInfo.INPUT = 1

   def __Inputget2(self):
      constInfo.INPUT = 0


Salvăm game.py și apoi deschidem constinfo.py. În constinfo.py căutăm

Cod: Selectaţi tot

ENVIRONMENT_NIGHT="d:/ymir work/environment/moonlight04.msenv"


iar sub acea funcție adăugăm asta

Cod: Selectaţi tot

ReportLogin = 0
ReportEntered = ""
INPUT = 0


Salvăm constinfo.py și deschidem uisystem.py. În uisystem.py căutăm

Cod: Selectaţi tot

SYSTEM_MENU_FOR_PORTAL = FALSE


iar sub acea funcție adăugăm asta

Cod: Selectaţi tot

class Component:
   def Button(self, parent, buttonName, tooltipText, x, y, func, UpVisual, OverVisual, DownVisual):
      button = ui.Button()
      if parent != None:
         button.SetParent(parent)
      button.SetPosition(x, y)
      button.SetUpVisual(UpVisual)
      button.SetOverVisual(OverVisual)
      button.SetDownVisual(DownVisual)
      button.SetText(buttonName)
      button.SetToolTipText(tooltipText)
      button.Show()
      button.SetEvent(func)
      return button

   def ToggleButton(self, parent, buttonName, tooltipText, x, y, funcUp, funcDown, UpVisual, OverVisual, DownVisual):
      button = ui.ToggleButton()
      if parent != None:
         button.SetParent(parent)
      button.SetPosition(x, y)
      button.SetUpVisual(UpVisual)
      button.SetOverVisual(OverVisual)
      button.SetDownVisual(DownVisual)
      button.SetText(buttonName)
      button.SetToolTipText(tooltipText)
      button.Show()
      button.SetToggleUpEvent(funcUp)
      button.SetToggleDownEvent(funcDown)
      return button

   def EditLine(self, parent, editlineText, x, y, width, heigh, max):
      SlotBar = ui.SlotBar()
      if parent != None:
         SlotBar.SetParent(parent)
      SlotBar.SetSize(width, heigh)
      SlotBar.SetPosition(x, y)
      SlotBar.Show()
      Value = ui.EditLine()
      Value.SetParent(SlotBar)
      Value.SetSize(width, heigh)
      Value.SetPosition(1, 1)
      Value.SetMax(max)
      Value.SetLimitWidth(width)
      Value.SetMultiLine()
      Value.SetText(editlineText)
      Value.Show()
      return SlotBar, Value
      
   def EditLine2(self, parent, editlineText, x, y, width, heigh, max):
      SlotBar = ui.SlotBar()
      if parent != None:
         SlotBar.SetParent(parent)
      SlotBar.SetSize(width, heigh)
      SlotBar.SetPosition(x, y)
      SlotBar.Show()
      Value = ui.EditLine()
      Value.SetParent(SlotBar)
      Value.SetSize(width, heigh)
      Value.SetPosition(2, 2)
      Value.SetMax(210)
      Value.SetLimitWidth(width)
      Value.SetMultiLine()
      Value.SetText(editlineText)
      Value.Show()
      return SlotBar, Value

   def TextLine(self, parent, textlineText, x, y, color):
      textline = ui.TextLine()
      if parent != None:
         textline.SetParent(parent)
      textline.SetPosition(x, y)
      if color != None:
         textline.SetFontColor(color[0], color[1], color[2])
      textline.SetText(textlineText)
      textline.Show()
      return textline

   def RGB(self, r, g, b):
      return (r*255, g*255, b*255)

   def SliderBar(self, parent, sliderPos, func, x, y):
      Slider = ui.SliderBar()
      if parent != None:
         Slider.SetParent(parent)
      Slider.SetPosition(x, y)
      Slider.SetSliderPos(sliderPos / 100)
      Slider.Show()
      Slider.SetEvent(func)
      return Slider

   def ExpandedImage(self, parent, x, y, img):
      image = ui.ExpandedImageBox()
      if parent != None:
         image.SetParent(parent)
      image.SetPosition(x, y)
      image.LoadImage(img)
      image.Show()
      return image

   def ComboBox(self, parent, text, x, y, width):
      combo = ui.ComboBox()
      if parent != None:
         combo.SetParent(parent)
      combo.SetPosition(x, y)
      combo.SetSize(width, 15)
      combo.SetCurrentItem(text)
      combo.Show()
      return combo

   def ThinBoard(self, parent, moveable, x, y, width, heigh, center):
      thin = ui.ThinBoard()
      if parent != None:
         thin.SetParent(parent)
      if moveable == TRUE:
         thin.AddFlag('movable')
         thin.AddFlag('float')
      thin.SetSize(width, heigh)
      thin.SetPosition(x, y)
      if center == TRUE:
         thin.SetCenterPosition()
      thin.Show()
      return thin

   def Gauge(self, parent, width, color, x, y):
      gauge = ui.Gauge()
      if parent != None:
         gauge.SetParent(parent)
      gauge.SetPosition(x, y)
      gauge.MakeGauge(width, color)
      gauge.Show()
      return gauge

   def ListBoxEx(self, parent, x, y, width, heigh):
      bar = ui.Bar()
      if parent != None:
         bar.SetParent(parent)
      bar.SetPosition(x, y)
      bar.SetSize(width, heigh)
      bar.SetColor(0x77000000)
      bar.Show()
      ListBox=ui.ListBoxEx()
      ListBox.SetParent(bar)
      ListBox.SetPosition(0, 0)
      ListBox.SetSize(width, heigh)
      ListBox.Show()
      scroll = ui.ScrollBar()
      scroll.SetParent(ListBox)
      scroll.SetPosition(width-15, 0)
      scroll.SetScrollBarSize(heigh)
      scroll.Show()
      ListBox.SetScrollBar(scroll)
      return bar, ListBox


Căutăm

Cod: Selectaţi tot

self.GetChild("help_button").SAFE_SetEvent(self.__ClickHelpButton)


Și sub adăugăm

Cod: Selectaţi tot

self.GetChild("helptwo_button").SAFE_SetEvent(self.__ClickHelpTwoButton)


Căutăm

Cod: Selectaţi tot

self.GetChild("help_button").SAFE_SetEvent(self.__ClickHelpButton)


Și sub adăugăm

Cod: Selectaţi tot

self.GetChild("helptwo_button").SAFE_SetEvent(self.__ClickHelpTwoButton)


Căutăm

Cod: Selectaţi tot

   def RefreshMobile(self):
      if self.gameOptionDlg:
         self.gameOptionDlg.RefreshMobile()
      #self.optionDialog.RefreshMobile()


Și sub adăugăm

Cod: Selectaţi tot

   def __ClickHelpTwoButton(self):
      self.Close()
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã deschizi fereastra de report?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.ReportWindowOpen))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.ReportWindowEnd))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
       
   def ReportWindowOpen(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin = ui.BoardWithTitleBar()
      self.ReportLogin.SetSize(400, 300)
      self.ReportLogin.SetCenterPosition()
      self.ReportLogin.AddFlag('float')
      self.ReportLogin.SetTitleName('Fereastrã de report')
      self.ReportLogin.SetCloseEvent(self.__ReportSend_FunctionsEND)
      self.ReportLogin.Show()
      self.comp = Component()

      self.send = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Trimite', '', 112, 202, self.__ReportSend_Functions, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.kurallar = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Reguli', '', 112, 232, self.__Kurallar, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.kapat = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Închide', ' ', 112, 262, self.WindowEND, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.slotbar_reports, self.report = self.comp.EditLine2(self.ReportLogin, '', 76, 105, 250, 75, 305)
      self.text = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'Orice bug gãsit sau orice jucãtor care încalcã regulamentul, te rog', 75, 45, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text2 = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'sã faci un raport în spaþiul liber de mai jos.', 75, 59, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text3 = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'Scrie mesajul care vrei sã fie trimis cãtre Echipã:', 95, 80, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      
   def __ReportSend_Functions(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã trimiþi acest mesaj?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__GonderButonunuOnayladim))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__GonderButonunuOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __GonderButonunuOnayladim(self):
      report = self.report.GetText()
      if report == "":
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         import chat
         chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "[OrientalMT 2] > Nu poþi anula trimiterea mesajului.")
      elif len(report) < 30:
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         import chat
         chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "[OrientalMT 2] > Lungimea mesajului trebuie sã fie între 30 ºi 120 de caractere.")
      else:
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         self.ReportLogin.Hide()
         event.QuestButtonClick(constInfo.ReportLogin)
         constInfo.ReportEntered = report
         
   def __GonderButonunuOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      
   def __ReportSend_FunctionsEND(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã închizi fereastra de report?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesaji))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesajiOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __PencereyiKapatMesaji(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin.Hide()
      self.KurallarOpen.Hide()
      
   def __PencereyiKapatMesajiOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
   
   def __Kurallar(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã deschizi regulamentul?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__KurallarPenceresiniAc))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__KurallarPenceresiniKapa))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __KurallarPenceresiniAc(self):
      self.KurallarOpen = ui.BoardWithTitleBar()
      self.KurallarOpen.SetSize(370, 375)
      self.KurallarOpen.SetCenterPosition()
      self.KurallarOpen.AddFlag('float')
      self.KurallarOpen.SetTitleName('Regulament')
      self.KurallarOpen.SetCloseEvent(self.__Kurallar_END)
      self.KurallarOpen.Show()
      self.ReportLogin.Hide()
      self.comp2 = Component()
      
      self.send = self.comp2.Button(self.KurallarOpen, 'Înapoi', ' ', 98, 310, self.ReportWindowOpens, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.kapat = self.comp2.Button(self.KurallarOpen, 'Închide', ' ', 98, 340, self.WindowEND, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.text1 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '1-) Numele nu trebuie sã conþinã cuvinte obscene.', 17, 45, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text2 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '2-) Fãrã nick-uri gen GMxTWIX sau orice nume de acest tip.', 17, 59, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text3 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '3-) Nu cereþi iteme - se pedepseºte cu mute 12 ore.', 17, 74, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text4 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '4-) Modul serverului este unul de tip pvm-hard.', 17, 89, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text5 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '5-) Nu adresa cuvinte obscene celorlalþi jucãtori.', 17, 104, self.comp.RGB(255, 255, 255))   
      self.text6 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '6-) Nu abuzaþi de modul de joc LIBER.', 17, 119, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text7 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '7-) Bugurile se raporteazã în panoul de repot (ESC).', 17, 134, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text8 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '8-) Nu daþi datele de logare nimãnui.', 17, 149, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text9 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '9-) Nu abuzaþi de buguri.', 17, 164, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text10 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '10-) Respectaþi/faceþi cu stricteþe ce vã cere GM-ul.', 17, 179, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text11 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '', 17, 194, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text12 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, 'Vã mulþumim pentru cã v-aþi fãcut timp sã citiþi regulamentul nostru.', 17, 209, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text13 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, 'Respectã acest regulament ºi nu vei avea probleme.', 17, 224, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text14 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '', 17, 239, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text15 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, '', 17, 254, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text16 = self.comp2.TextLine(self.KurallarOpen, 'Viziteazã -> www.orientalmt2.com.', 17, 269, self.comp.RGB(255, 255, 255))
   
   def __KurallarPenceresiniKapa(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
   
   def __Kurallar_END(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã închizi fereastra?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesaji))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesajiOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __PencereyiKapatMesaji(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin.Hide()
      self.KurallarOpen.Hide()
      
   def __PencereyiKapatMesajiOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      
   def WindowEND(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã închizi fereastra?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesaji))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesajiOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __PencereyiKapatMesaji(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin.Hide()
      self.KurallarOpen.Hide()
      
   def __PencereyiKapatMesajiOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()

   def ReportWindowOpens(self):
      import app
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin = ui.BoardWithTitleBar()
      self.ReportLogin.SetSize(400, 300)
      self.ReportLogin.SetCenterPosition()
      self.ReportLogin.AddFlag('float')
      self.ReportLogin.SetTitleName('Fereastrã de report')
      self.ReportLogin.SetCloseEvent(self.__ReportSend_FunctionsEND)
      self.ReportLogin.Show()
      self.KurallarOpen.Hide()
      self.comp = Component()

      self.send = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Trimite', '', 112, 202, self.__ReportSend_Functions, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.kurallar = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Reguli', '', 112, 232, self.__Kurallar, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.kapat = self.comp.Button(self.ReportLogin, 'Închide', ' ', 112, 262, self.WindowEND, 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_01.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_02.sub', 'd:/ymir work/ui/public/XLarge_Button_03.sub')
      self.slotbar_reports, self.report = self.comp.EditLine2(self.ReportLogin, '', 76, 105, 250, 75, 305)
      self.text = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'Orice bug gãsit sau orice jucãtor care încalcã regulamentul, te rog', 75, 45, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text2 = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'sã faci un raport în spaþiul liber de mai jos.', 75, 59, self.comp.RGB(255, 255, 255))
      self.text3 = self.comp.TextLine(self.ReportLogin, 'Scrie mesajul care vrei sã fie trimis cãtre Echipã:', 95, 80, self.comp.RGB(255, 255, 255))

   def __ReportSend_Functions(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã trimiþi acest mesaj?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__GonderButonunuOnayladim))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__GonderButonunuOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __GonderButonunuOnayladim(self):
      import event
      report = self.report.GetText()
      if report == "":
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         import chat
         chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "[OrientalMT 2] > Nu poþi anula trimiterea mesajului.")
      elif len(report) < 30:
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         import chat
         chat.AppendChat(chat.CHAT_TYPE_INFO, "[OrientalMT 2] > Lungimea mesajului trebuie sã fie între 30 ºi 120 de caractere.")
      else:
         self.Close()
         self.questionDialog.Close()
         self.ReportLogin.Hide()
         event.QuestButtonClick(constInfo.ReportLogin)
         constInfo.ReportEntered = report
         
   def __GonderButonunuOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()

   def __ReportSend_FunctionsEND(self):
      import uiCommon
      questionDialog = uiCommon.QuestionDialog()
      questionDialog.SetText("Eºti sigur cã vrei sã închizi fereastra de report?")
      questionDialog.SetAcceptEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesaji))
      questionDialog.SetCancelEvent(ui.__mem_func__(self.__PencereyiKapatMesajiOnaylamadim))
      questionDialog.Open()
      self.questionDialog = questionDialog
      
   def __PencereyiKapatMesaji(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()
      self.ReportLogin.Hide()
      self.KurallarOpen.Hide()
      
   def __PencereyiKapatMesajiOnaylamadim(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()

   def ReportWindowEnd(self):
      self.Close()
      self.questionDialog.Close()


În uisystem.py alegem la Encoding - Encode in ANSI

Acum intrăm în locale_xx (depinde cum aveți voi) și deschidem systemdialog.py și înlocuim tot ce este acolo cu asta

Cod: Selectaţi tot

import uiScriptLocale

ROOT = "d:/ymir work/ui/public/"

window = {
   "name" : "SystemDialog",
   "style" : ("float",),

   "x" : (SCREEN_WIDTH  - 200) /2,
   "y" : (SCREEN_HEIGHT - 288) /2,

   "width" : 200,
   "height" : 320,

   "children" :
   (
      {
         "name" : "board",
         "type" : "thinboard",

         "x" : 0,
         "y" : 0,

         "width" : 200,
         "height" : 320,

         "children" :
         (
            {
               "name" : "help_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 17,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_HELP,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "helptwo_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 57,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_REPORT,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "mall_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 87,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_MALL,
               "text_color" : 0xffF8BF24,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
            },

            {
               "name" : "system_option_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 117,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEMOPTION_TITLE,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "game_option_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 147,

               "text" : uiScriptLocale.GAMEOPTION_TITLE,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "change_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 177,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_CHANGE,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "logout_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 207,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_LOGOUT,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "exit_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 247,

               "text" : uiScriptLocale.SYSTEM_EXIT,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
            {
               "name" : "cancel_button",
               "type" : "button",

               "x" : 10,
               "y" : 277,

               "text" : uiScriptLocale.CANCEL,

               "default_image" : ROOT + "XLarge_Button_01.sub",
               "over_image" : ROOT + "XLarge_Button_02.sub",
               "down_image" : ROOT + "XLarge_Button_03.sub",
            },
         ),
      },
   ),
}


Deschidem locale_interface.txt din locale_xx și căutăm

Cod: Selectaţi tot

SYSTEM_OPTION   Opþiuni sistem


Sub adăugăm

Cod: Selectaţi tot

SYSTEM_REPORT   Raporteazã


Quest:

Cod: Selectaţi tot

----------------------------------------------------
-----    Server: OrientalMT2                    -----
-----    Author: [DEV]TWIX - SoLuS              -----
----------------------------------------------------

quest report begin
   state start begin
      function twix()
         pc.setqf("twix_work", get_time()+15)
      end
      when login begin
         cmdchat("ReportLogin "..q.getcurrentquestindex())
      end
      when button or info begin
         if party.is_party() then
            syschat("[OrientalMT 2] > Trebuie sã ieºi din grupã pentru a trimite acest mesaj.")
            return
         end
         if pc.is_polymorphed() then
            syschat("[OrientalMT 2] > Dacã eºti transformat nu poþi trimite acest mesaj.")
            return
         end
         if pc.get_map_index() == 113 then
            syschat("[OrientalMT 2] > Nu poþi trimite mesaje în aceastã hartã.")
            return
         end
         if pc.getqf("twix_work") <= get_time() then
            syschat("[OrientalMT 2] > Mesajul a fost trimis cu succes.")
            local reports = getinput("Report")
            local ac = io.open("/usr/home/game/share/locale/romania/quest/twix/report/reports.txt", "a+")
            ac:write("- "..pc.get_name()..": ")
            ac:write(reports..'\\n')
            ac:write(" ")
            ac:write(" ")
            ac:write('\\n')
            ac:close()
            report.twix()
         else
            syschat("[OrientalMT 2] > Poþi trimite mesaje o datã la 15 minute.")
            return
         end
      end
   end
end


În /usr/home/game/share/locale/romania/quest/ faceți un folder twix/report și puneți un txt sub numele reports.txt.

Deschideți quest_functions și adăugați

Cod: Selectaţi tot

getinput


Deschideți questlib.lua și căutați

Cod: Selectaţi tot

function input()
   return q.yield('input')
end


Sub acea funcție adăugați

Cod: Selectaţi tot

function getinput(par)
   cmdchat("getinputbegin")
   local ret = input(cmdchat(par))
   cmdchat("getinputend")
   return ret
end   Primesc eroarea asta in sysser :
0711 22:24:09488 :: Unknown Server Command xmas_boom 1 | xmas_boom
0711 22:24:09622 :: CMapOutdoor::Load - LoadMonsterAreaInfo ERROR
0711 22:24:12903 :: Failed to load script file : locale/ro/ui/SystemDialog.py
0711 22:24:12985 ::
ui.py(line:2840) LoadScriptFile
system.py(line:192) execfile
system.py(line:163) Run
locale/ro/ui/SystemDialog.py(line:49) <module>

LoadScriptFile!!!!!!!!!!!!!! - <type 'exceptions.AttributeError'>:'module' object has no attribute 'SYSTEM_REPORT'

0711 22:24:12985 :: ============================================================================================================
0711 22:24:12985 :: Abort!!!!

Vreo idee?


Du-te în locale_game și adaugă SYSTEM_REPORT SISTEM RAPORT doar că apeși tab în loc de space între SYSTEM_REPORT ȘI SISTEM RAPORT