Regulament General [Actualizat]

Totalitatea discuţiilor cu şi despre forumul Just4Metin, păreri, sugestii, informaţii, ş.a.m.d.
Închis
Avatar utilizator
Donici Cătălin
Administrator

Administrator
Mesaje: 4558
Membru din: 24 Iul 2013, 19:01
Aprecieri: 88  
Mulţumiri: 2183  
Discord: Copiază ID
 Contact:
Medalii

 1. Citiţi descrierea forumului înainte de a posta subiectul dvs.
  • Folosiţi motorul de Căutare.
  • Pentru probleme şi întrebări legate de metin2 accesaţi forumul Probleme şi Întrebări.
  • Pentru resurse metin2, client, server ş.a.m.d, accesaţi forumul Descărcări Utilitare.
  • Problemele legate de MySQL şi scripting le postaţi in secţiunea Web Scripting
  • Scrieţi cât mai corect gramatical.
  • Nu folosiţi limbaj de chat.
 2. Când creaţi un subiect nou
  • Titlul trebuie să reflecte cât mai mult tema subiectului, sunt interzise caracterele de genu: ☺【】√ ♥ sau alte asteriscuri.
  • Spam-ul nu este tolerat, nu faceţi offtopic, nu răspundeţi de dragul de a o face. În cazul în care nu ştiţi, nu răspundeţi, lăsaţi pe alţii să răspundă. Nu scrieţi mesaje consecutiv la un interval mai mic de 12 ore.
  • Textul să fie normal (mărime normală, fără text colorat şi îngroşat), nu faceţi abuz de emoticoane sau semnele de punctuaţie.
  • Reclama se acceptă doar în forumul Site-ul meu.
  • Jocurile forumiste sunt permise doar în forumul Spam
 3. Imagini asociate/avatar
  • Dimensiunile minime pentru avatar sunt 20x20 iar dimensiunile maxime 150x250
  • Dimensiunea avatarului nu trebuie să depăşească 150kb.
  • Interzis avatarelor cu conţinut pornografic.
 4. Semnătură
  • Semnătura poate conţine maxim 250 de caractere.
  • Nu aveţi voie să puneţi mai multe legături cu acelaşi site, puneţi o imagine cu legătura respectivă sau link-ul pur şi simplu.
  • Este permis un singur videoclip în semnătură.
 5. Mesaj privat (alias PM)
  • Reclama în mesageria privată este strict interzisă.
  • Nu folosiţi limbaj de chat.
  • Dacă trimiteţi mesaj privat în legătura cu rank/reclamaţii, administratorii sau moderatorii au dreptul de a nu răspunde. Totul se postează în secţiunea Forumul Just4Metin , pentru raportarea mesajelor folosiţi funcţia de raportare.
 6. Moderatorii sunt singurii în măsură să rezolve problemele membrilor forumului. Dacă regulile de mai sus sunt încălcate voit şi în mod repetat, acelui utilizator i se poate şterge mesajul sau chiar contul.
 7. Clonele (multi-conturile) sunt interzise. Schimbarea numelui este posibilă doar în cazul în care membrul respectiv face parte din clubul comunităţii. Numele de utilizator obscene, cu caracter pornografic, jignitoare sau care au ca scop reclama directă vor fi interzise permanent !
 8. Ca utilizator al forumului aţi fost de acord cu următoarele prevederi:

  "Intotdeauna administratorii și moderatorii acestui forum vor încerca să îndepărteze sau să modifice orice material deranjant cât mai repede posibil; este imposibil să parcurgă fiecare mesaj în parte. Din acest motiv trebuie să știți că toate mesajele exprimă punctul de vedere și opiniile autorilor și nu ale administratorilor, moderatorilor sau a webmaster-ului (excepție făcând mesajele scrise chiar de către ei) și de aceea ei nu pot fi făcuți responsabili.

  Trebuie să fiți de acord să nu publicați mesaje cu conținut abuziv, obscen, vulgar, calomnios, de ură, amenințător, sexual sau orice alt material ce poate viola legile aflate în vigoare. Dacă publicați astfel de materiale puteți fi imediat și pentru totdeauna îndepărtat din forum. Adresele IP ale tuturor mesajelor trimise sunt stocate pentru a fi de ajutor în rezolvarea unor astfel de încălcări ale regulilor. Trebuie să fiți de acord ca webmaster-ul, administratorul și moderatorii acestui forum au dreptul de a șterge, modifica sau închide orice subiect, oricând cred ei că acest lucru se impune. Ca utilizator, trebuie să fiți de acord ca orice informație introdusă de dumneavoastră să fie stocată în baza de date. Aceste informații nu vor fi arătate unei terțe persoane fără consimțământul webmaster-ului, administratorului și moderatorilor care nu pot fi făcuți responsabili de atacurile de furt sau de vandalism care pot sa ducă la compromiterea datelor.

  Acest forum utilizează fișierele tip cookie pentru a stoca informațiile pe calculatorul dumneavoastră. Aceste fișiere cookie nu conțin informații despre alte aplicații ci ele sunt folosite doar pentru ușurarea navigării pe forum. Adresele de email sunt utilizate doar pentru confirmarea înregistrării dumneavoastră ca utilizator și pentru parolă (și pentru trimiterea unei noi parole dacă ați uitat-o pe cea curentă)."


  Forumul Just4Metin.ro nu încurajează în niciun fel hackurile !


English version
 1. Keep this in mind before posting a subject:
  • Use the Search button.
  • For problems and questions about metin2 you have Problems and questions.
  • For metin2 resources, client, server etc, you have Helpful downloads.
  • Post MySQL and scripting issues in the section Web Scripting.
  • Write as grammatically as possible.
  • Do not use a chat language.
 2. When you are creating a new subject:
  • The title must reflect as much as possible the theme of the subject, characters like: ☺【】√ ♥ or other signs are not allowed.
  • Spam and off-topic are not tolerated, do not respond for the sake of doing so. If you don't know, don't answer, let others answer. Do not write consecutive messages less than 12 hours apart.
  • The text should be normal (normal size, without colored and bold text), do not abuse the emojis and any punctuation marks.
  • Advertising is only accepted in the forum My site.
  • Forum games are only allowed in the forum Spam.
 3. Associated images / avatars
  • The minimum dimensions for the avatar are 20x20 and the maximum dimensions are 150x250.
  • The size of the avatar must not exceed 150kb.
  • Pornographic avatars are stricly prohibited.
 4. Signature
  • The signature can contain a maximum of 250 characters.
  • You are not allowed to put more than one link to the same site, just put a picture of that link or the link itself.
  • Only one video is allowed in the signature.
 5. Private message (aka PM)
  • Advertising in PM is stictly forbidden.
  • Do not use a chat language.
  • If you send a private message about rank / complaints, administrators or moderators have the right not to answer. Everything is posted in Just4Metin Forum section. Use the reporting function to report messages.
 6. The moderators are the only ones able to solve members' problems on the forum. If the above rules are intentionally and repeatedly violated, the messages or even accounts will be deleted.
 7. Clones (multi-accounts) are not allowed! Changing the name is possible only if the member is part of the community club. Obscene, pornographic, offesive or intended to advertising usernames will be permanently banned!
 8. As a user of the forum you have agreed to the following:

  "The administrators and moderators of this forum will always attempt to remove or edit any disturbing material as quickly as possible; it is hard to go through each message separately. For this reason, you should know that all messages express the views and opinions of the authors and not the administrators, moderators or webmaster (except for the messages written by them) and therefore they cannot be held responsible.

  You must agree not to post messages that contain abusive, obscene, vulgar, slanderous, hateful, threatening, sexual or any other material that may violate applicable laws. If you post such material you can be removed from the forum immediately and forever. The IP addresses of all sent messages are stored to help resolve rule violations. You must agree that the webmaster, administrator and moderators of this forum have the right to delete, edit or close any topic whenever they think this is necessary. As a user, you must agree that any information you enter will be stored in the database. These informations will not be disclosed to a third party without the consent of the webmaster, administrator and moderators who cannot be held responsible for theft or vandalism that may compromise the data.

  This forum uses cookies to store information on your computer. These cookies do not contain information about other applications but are used only to facilitate navigation on the forum. Email addresses are only used to confirm your user registration and password (and to send a new password if you forgot your current one)."


  Just4Metin.ro does not encourage hacks in any way!
Pentru acest mesaj, Donici Cătălin a primit 3 (de) mulţumiri
Pylos2GlobalKardenGabriel_Patrick21
Contact:

Discord: Donici Cătălin#5254
Atenție exista adrese false de discord. Adresa mea este Donici Cătălin#5254
Cereți mereu dovezi că sunt eu sau discutam doar pe forum.

Iar contul de PayPal este: [email protected]
Afișează semnătura
Închis

Înapoi la “Forumul Just4Metin”

 • Informaţie
 • Cine este conectat

  Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 0 vizitatori

Awesome Awesome Awesome